DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Kayıtlar TS   147 1 1 1 1

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tıbbi dokümantasyon ve arşiv konusunda bilgi verir ve tıbbi dokümantasyon ve arşivlemenin önemini artırır.
Dersin İçeriği
Tıbbi Dokümantasyona Giriş; Tıbbi Döküman ve Dökümantasyon Tanımı ve Tarihçesi; Tıbbi Dokümantasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar; Tıbbi Dökümanların Temel Özellikleri; Hasta Dosyaları; Tıbbi Dökümantasyonun Hukuksal Yönü; Dosya Saklama Yöntemleri, Arşivleme Otomasyon; Hastalıkların Uluslararası Dökümantasyon Sistemi; Tıbbi Yazışmalar; Dökümantasyonda Kalite

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon tanımını bilir, Dokümantasyon ve tıbbi dokümantasyon tarihçesini bilir, Dokümantasyon görev ve fonksiyonlarını tanımlar, Doküman türlerini tanımlar, Tıbbi dokümantasyon süreçlerindeki sorumlulukları açıklar,
2) 2-Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan veri araçlarının öğrenilmesi
3) 3-Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan veri araçlarının öğrenilmesi,
4) 4-Dokümanların Saklanma Yöntem ve Şekillerini kavrar, Tıbbi Yazışmalar ve raporlamaları uygulayabilir
5) 5-Tıbbi Sekreterin Dokümantasyon konusundaki görev ve sorumluluklarını kavrar
6) 6-Yataklı ve Yataksız Sağlık Kurumlarını ayırt edebilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyonun Tanımı Ders Notu Okuma Anlatım
2 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon Tarihçesi Ders Notu Okuma Anlatım
3 Dokümantasyon Görev ve Fonksiyonları Ders Notu Okuma Anlatım
4 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon Türleri-1 Ders Notu Okuma Anlatım
5 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon Türleri-2 Ders Notu Okuma Anlatım
6 Tıbbi Dokümantasyon Yönetmelikleri-1 Ders Notu Okuma Anlatım
7 Tıbbi Dokümantasyon Yönetmelikleri-2 Ders Notu Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notu Okuma
9 Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri-1 Ders Notu Okuma Anlatım
10 Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri-2 Ders Notu Okuma Anlatım
11 Hasta Dosyası ve Tıbbi Formlar-1 Ders Notu Okuma Anlatım
12 Hasta Dosyası ve Tıbbi Formlar-2 Ders Notu Okuma Anlatım
13 Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri-1 Ders Notu Okuma Anlatım
14 Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri-2 Ders Notu Okuma Anlatım
15 Tıbbi Dökümantasyonun Hukuksal Yönü Ders Notu Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.
2. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
3. Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.
4. 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.
2. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
3. Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.
4. Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akbolat, M., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Ankara, 2012
5. Ataklı, A., Kaplan, A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 2015