DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişiler Arası İlişkiler SHS   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sağlıklı kişilerarası ilişkilerde yer alan etkili iletişim beceri ve tekniklerini ele alır. Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin tam ve doğru olarak anlaşılabilmesine olanak sağlayan etkili iletişim kurma, ve toplumda, çalışma ortamında ekip arkadaşları ile sağlıklı kişilerarası ilişkiler başlatma ve sürdürme becerisini kazanmayı hedeflemetedir.
Dersin İçeriği
1. İletişimin Kavramsal Yönü 2. İletşimi etkileyen faktörler 3. Kendini Tanıma 4. Algılama 5. Etkin dinleme 5.Ben Dili 6. Atılganlık

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim kavramını tanımlama, sözlü ve sözsüz iletişimi açıklamao Sözsüz iletişim kanallarını listeleme ve sözsüz iletişimin önemini fark eder. İletişimi etkileyen etmenleri açıklar
2) Algılamanın iletişime etkisini belirtir
3) Kendini tanıma kavramını, kendini tanımanın ilişkileri nasıl etkileyeceğini ve kendini tanımayı arttırmanın yollarını açıklar
4) Dinleme ve işitme arasındaki farkı açıklar
5) Dinleme çeşitlerini listeler
6) Kendi dinleme davranışını değerlendirir ve kişilerarası ilişkilerde etkili dinleme davranışını kullanır
7) Ben dili ile geri bildirim verme becerisini kullanır
8) Empati kavramını açıklama ve empatik tepki verme becerisini kullanır
9) Girişken, saldırgan ve pasif davranışın özelliklerini sıralar
10) Girişken davranış becerisini kullanır
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
2 İletişimin Kavramsal Yönü Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İletişimi Etkileyen Faktörler Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kendini Tanıma Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Algılama I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Algılama II Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Empati Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Etkin Dinleme I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Etkin Dinleme II Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Etkin Dinleme III Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Ben Dili Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Atılganlık I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Atılganlık II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Dersin Değerlendirilmesi Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Özcan A. Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Ankara: Sistem Ofset Bas. Yay. San. Tic. Ltd. Şti. 2006.
2.Özer A.K. Ben Değeri Tiryakiliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 2008
3.Gordon T. Etkili Anne Baba Eğitimi. İstanbul: Profil Yayıncılık. 2009
4. Üstün B. ve Ark. Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi. İzmir: Okullar yayınevi. 2005