DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım SHS   126 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, şokta, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, zehirlenmede ve diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili bilgi ve yeterlikleri kazandırmak
Dersin İçeriği
İlk yardım nedir. İnsan anatomisi ve sistemler, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, kanama, şok, yaralanmalar, koma, kemik kırıkları, yanıklar, donma, elektrik çarpması ve zehirlenme için ilk yardım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardımın temel ilkelerini tanımlar.
2) Temel yaşam desteğinin nasıl yapılacağını açıklar.
3) Şokta ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
4) Yaralanmalarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
6) Diğer acil durumlarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
7) Hasta veya yaralıların nasıl taşınacağını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk yardıma giriş Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 İnsan vücudu ve sistemler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Solunum yardımı Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Solunum yardımı Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Kanama ve şokta ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Yaralanmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Yanıklar, donma, sıcak çarpması, radyasyon ve elektrik çarpmasında ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Zehirlenme, yabancı cisimlerin yutulması, ısırıklar ve sokmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Bilinç bozukluğu ve kaybı ile ilgili durumlarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Hasta ve yaralıların taşınması, Diğer önemli bilgiler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Çocuklarda temel yaşam desteği Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Spor yaralanmaları ve ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1-Seyahi A, Öztora S, İlkyardım El Kitabı, İnkilap Yayıncılık, 2002. 2-Özcan Ü, Türkeş C, İlkyardım Eğitimi, Aktüel Yayınları,1.Baskı, 2005.
Diğer Kaynaklar