DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klavye Kullanımı ve Otomasyon Kayıt Sistemleri-II TS   102 2 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selçuk DUMAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELÇUK DUMAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SELÇUK DUMAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersi başarı ile tamamlayan her öğrenci, on parmak metodlu yazma tekniklerini öğrenir. Rakam işaret ve sembolleri kuralına uygun vuruş yaparak yazabilme becerisi kazanır. Otomasyon sisteminde istek girisi, onay, islem görüntüleme, raporlama ve istatistiksel işlemleri yapabilir.
Dersin İçeriği
Bilgisayarda klavye tanıtımı yapılır. Temel klavye kullanım bilgileri verilerek on parmak bakmadan metodlu yazma teknikleri öğretilir. Hastanede gerçeklestirilen tüm islemler veri alısveris yöntemi ile tanımlanır, istek girisi, onay, islem görüntüleme, raporlama ve istatistiksel işlemler öğretilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar klavyesini tanır.
2) On parmak metodlu yazmanın önemini kavrar.
3) Bakmadan temel sırayla ellerini koymayı öğrenir. Doğru vuruş şekillerini öğrenir.
4) Rakam, işaret ve sembolleri tekniğe uygun yazar.
5) Klavyeye bakmadan metodlu on parmak yazar. Düz metin yazılarını tekniğe uygun ve hatasız yazar.
6) Hasta Kartı, Başvuru işlemleri, Hizmet girişi, İstem kabul ve Yatış işlemlerini yapar.
7) Konsultasyon istemleri, Laboratuvar istemleri, Acil Laboratuvar istemleri, Nükleer Tıp istemleri, Radyoloji istemleri, Kan Bankası istem girişini yapar
8) Bölüm Hasta Sorgulama, Hasta Hizmet Sorgulama, Laboratuvar Sonuç Verme, Tanı Girilmemiş Hastaları Sorgulama, Tanı Sorgulama işlemlerini yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım ve genel esaslar, Klavye programının tanıtılması Ders notlarının okunması Anlatım
2 Klavyenin gözden geçirilmesi ve alıştırmalar. Kelime işlem programının tanıtımı Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Metin çalışmaları, Sürat arttırma çalışmaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Hasta Kartı ve Başvuru işlemleri uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Hizmet girişi, İstem kabul ve Yatış işlemleri uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Konsultasyon ve Laboratuvar istemi uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Acil Laboratuvar istemleri ve Nükleer Tıp istemleri uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Radyoloji istemleri uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Kan Bankası istem girişi uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Bölüm Hasta Sorgulama uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Hasta Hizmet Sorgulama uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Laboratuvar Sonuç Verme uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Tanı Girilmemiş Hastaları Sorgulama uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Tanı Sorgulama işlemleri uygulamaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar