DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri-II SHS   108 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selçuk DUMAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELÇUK DUMAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SELÇUK DUMAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hastanede yapılması gereken tüm işlemlerin, veri alış-veriş yöntemi ile gerçekleştirilmesini öğrenir. Tanımlama, istek girişi, onay, işlem görüntüleme, raporlama yapabilme becerisi kazanır.
Dersin İçeriği
Bilgisayarda otomasyon programının tanıtımı yapılır. Poliklinik sekreterliği, klinik sekreterliği, acil sekreterliği, fatura sekreterliği, doktor süreci, hemşire süreci, randevu sistemi, laboratuvar sistemi, kan bankası sistemi, katkı payı sistemi, ilaç-malzeme istemi ve medikal işlemler modüllerini kullanma teknikleri öğretilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hastane otomasyon programını tanır.
2) Randevu sistemi modülünü kullanır.
3) Laboratuvar sistemi modülünü kullanır.
4) Kan bankası sistemi modülünü kullanır.
5) Katkı payı sistemi modülünü kullanır.
6) İlaç-malzeme istemi ve medikal işlemler modülünü kullanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hastane otomasyon programınının tanıtılması. Ders notlarını okuma Anlatım
2 Hastane otomasyon programınının tanıtılması. Ders notlarını okuma Anlatım
3 Randevu sistemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Randevu sistemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Laboratuvar sistemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Laboratuvar sistemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Kan bankası sistemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Kan bankası sistemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Katkı payı sistemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Katkı payı sistemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 İlaç-malzeme istemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 İlaç-malzeme istemi modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Medikal işlemler modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Medikal işlemler modülünün kullanılması. Ders notlarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar