DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoterapi 2 FYT   104 2 3 4 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emir İbrahim IŞIK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİR İBRAHİM IŞIK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA ERKAN KOZANOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizik tedavi ekibini, uygulama alanlarını, modalitelerin kullanımını, yardımcı cihaz uygulamalarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Fizik tedavi kavramı, temel tanımlar, fizik tedavi ve rahabilitasyon ekibi, ısının fiziksel özellikleri, ısı ajanlarının fizyolojik etkileri, yüzeyel ve derin ısıtıcılar, soğuk uygulamalar, ışık ve temel elektroterapidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizyoterapi eğitimi ve çalışma alanlarını tanımlar.
2) Ekip çalışmasının prensiplerini ve fizyoterapi teknikerinin ekip içindeki rolünü kavrar.
3) Fizyoterapi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
4) Tedavi sürecinde hasta hazırlığı becerilerini kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temeli ile kinezyoloji ve manuel tedavi hakkında bilgi sahibi olma
2
Tıbbi terminoloji ile fizyoterapi alanında kullanılan temel kavram ve ilkeleri açıklama
3
Fizyoterapi uygulamaları için gerekli temel fizik ve biyofizik kavramları hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Fizyoterapi alanında kullanılan cihaz, araç ve gereçleri tanır, bunların temel çalışma prensiplerini açıklama
X
5
Alanı ile ilgili tedavi yöntemlerini ve temel egzersizleri sıralama
X
6
Fizyotarapi uygulaması öncesi hasta hazırlığı, mobilizasyonu ile ortezler ve yardımcı cihazları uygulama
X
7
Fizyoterapide kullanılan temel ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanma
X
8
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma
9
Hasta fizyoterapiye alınmadan önce fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından verilen tedavi planını okumayı ve değerlendirmeyi öğrenme
10
Hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından önerilen tedavi programını fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyotarpist gözetiminde uygulama
X
11
Fizyoterapide kullanılan temel egzersizleri hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygular ve hasta transfer aktivitelerine yardım etme
12
Fizyoterapide kullanılan sıcak-soğuk uygulamalar ile elektroterapi modalitelerini fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygulama
13
Fizyoterapi programı öncesi tedavi cihazlarını hazırlamayı öğrenme
X
14
Kullanılan cihazların kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlama
X
15
Kritik durumlar ile ilgili bilgi sahibi olur ve gerektiğinde sonuçları en kısa zamanda ilgili fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine bildirme
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olma
17
Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurma
18
Temel bilgisayar programı ve bilgi teknolojileri ile en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlilikte kullanma
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alma, yaralanmalarda ilk müdaheleyi bilme
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izleme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Traksiyon Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Servikal traksiyon uygulaması ve pozisyonlama Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Lomber traksiyon uygulaması ve pozisyonlama Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Ortezler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Spinal ortezler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Üst ekstremite ortezleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Alt ekstremite ortezleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 VİZE SINAVI Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Protezler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Üst ekstremite protezleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Alt ekstemite protezleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Ambulasyon Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Ambulasyon Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Yardımcı cihazlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Hastanın rehabilitasyona hazırlanması Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 FİNAL Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu"Fizyoterapi ve Rehabilitasyon." Candan Algün; Nobel Tıp Kitapevi (2013)
"Fiziksel tıp ve rehabilitasyon." Fuat Diniz, Ayşegül Ketenci; İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri (2000)
Diğer Kaynaklar