DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Manuel Tedavi FYT   106 2 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sibel BAŞARAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİR İBRAHİM IŞIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı manuel tedavi yöntemleri, bu yöntemlerin etkileri ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği
Manuel tedavi, masaj teknikleri, manipülasyon teknikleri ve mobilizasyon teknikleri ile bu tekniklerin organizmaya etkileridir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Manuel tedaviyi ve manuel tedavi yöntemleini (manipulasyon, mobilizasyon, masaj) tanımlar.
2) Manuel muayene tekniklerini bilir.
3) Masajın sistemler üzerine etkilerini özetler.
4) Masaj tekniklerini ve uygulama şekillerini açıklar.
5) Mobilizasyon teknikleri sırasında kullanılan eklem hareketlerini bilir.
6) Mobilizasyon yöntemlerini sayar.
7) Manipulasyon tekniklerini ve sınıflamasını bilir.
8) Manipulasyon, mobilizasyon ve masajın endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temeli ile kinezyoloji ve manuel tedavi hakkında bilgi sahibi olma
X
2
Tıbbi terminoloji ile fizyoterapi alanında kullanılan temel kavram ve ilkeleri açıklama
3
Fizyoterapi uygulamaları için gerekli temel fizik ve biyofizik kavramları hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Fizyoterapi alanında kullanılan cihaz, araç ve gereçleri tanır, bunların temel çalışma prensiplerini açıklama
5
Alanı ile ilgili tedavi yöntemlerini ve temel egzersizleri sıralama
6
Fizyotarapi uygulaması öncesi hasta hazırlığı, mobilizasyonu ile ortezler ve yardımcı cihazları uygulama
X
7
Fizyoterapide kullanılan temel ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanma
8
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma
9
Hasta fizyoterapiye alınmadan önce fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından verilen tedavi planını okumayı ve değerlendirmeyi öğrenme
X
10
Hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından önerilen tedavi programını fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyotarpist gözetiminde uygulama
X
11
Fizyoterapide kullanılan temel egzersizleri hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygular ve hasta transfer aktivitelerine yardım etme
X
12
Fizyoterapide kullanılan sıcak-soğuk uygulamalar ile elektroterapi modalitelerini fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygulama
X
13
Fizyoterapi programı öncesi tedavi cihazlarını hazırlamayı öğrenme
X
14
Kullanılan cihazların kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlama
X
15
Kritik durumlar ile ilgili bilgi sahibi olur ve gerektiğinde sonuçları en kısa zamanda ilgili fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine bildirme
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olma
17
Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurma
18
Temel bilgisayar programı ve bilgi teknolojileri ile en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlilikte kullanma
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alma, yaralanmalarda ilk müdaheleyi bilme
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izleme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Manuel tedavi; giriş ve tanımlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Masajın tarihçesi, etki mekanizması, organizma üzerindeki etkileri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Masajın endikasyonları ve kontrendikasyonları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Klasik masaj teknikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Diğer masaj türleri (Bağ dokusu, lenf drenajı) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Manipulasyonun tarihçesi ve genel kavramlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Manipulasyon endikasyonları ve kontrendikasyonları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Manipulasyon teknikleri (İtmeli ve itmesiz teknik) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Manipulasyon teknikleri (Kas enerji tekniği ve fonksiyonel teknik) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Manipulasyon teknikleri (Diğer teknikler) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Mobilizasyon tanımı, genel kavramlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Mobilizasyon yöntemleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Mobilizasyon endikasyon ve kontrendikasyonları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ekstremite, omurga ve sakroiliak eklem mobilizasyonu Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1) Masaj. Dr Nejdet Tuna. Nobel Tıp Kitabevleri, 2011
2) Oğuz H, Dursun E, Dursun N. Tıbbi Rehabilitasyon. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2004
Diğer Kaynaklar