DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kas-iskelet ve Sinir Sistemi Anatomisi SHS   122 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan BOYAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NESLİHAN BOYAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEMA POLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kas-iskelet ve sinir sistemi anatomisinin temellerini tanımlamak.
Dersin İçeriği
Kas-iskelet ve sinir sistemi anatomisinin temelleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) o Anatominin ve kas-iskelet sisteminin temellerini tanımlar.
2) o Kemikler, eklemler ve kaslar hakkında genel bilgileri ayırt eder.
3) o Dolaşım sistemi ve lenfatik sistem hakkında genel bilgileri açıklar.
4) o Sinir sistemi hakkında genel bilgileri tanımlar.
5) o Kafa kemiklerini, kolumna vertebralis, toraks ve pelvis kemiklerini ayırt eder.
6) o Üst ve alt ekstremite kemiklerini açıklar.
7) Kas iskelet sistemi morfolojisi ve her eklemin detaylı hareketini tanımlar
8) o Baş-boyun, toraks, pelvis ve perine kaslarını ayırt eder.
9) o Üst ekstremite kaslarını tanımlar, sinir innervasyonlarını ayırt eder.
10) o Alt ekstremite kaslarını açıklar ve sinir innervasyonlarını ayırt eder.
11) Alt ekstremite kaslarını tanımlar ve alt ekstremite sinir innervasyonunu ayırt eder.
12) Hareket düzlem ve eksenlerini ayırt eder.
13) Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemini tanımlar ve ayırt eder.
14) Tüm görüntüleme cihazlarına göre insan yapısına uygun olarak anatomik bilgiler ışığında hastanın doğru pozisyonlanmasını sağlar.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temeli ile kinezyoloji ve manuel tedavi hakkında bilgi sahibi olma
X
2
Tıbbi terminoloji ile fizyoterapi alanında kullanılan temel kavram ve ilkeleri açıklama
X
3
Fizyoterapi uygulamaları için gerekli temel fizik ve biyofizik kavramları hakkında bilgi sahibi olma
4
Fizyoterapi alanında kullanılan cihaz, araç ve gereçleri tanır, bunların temel çalışma prensiplerini açıklama
5
Alanı ile ilgili tedavi yöntemlerini ve temel egzersizleri sıralama
X
6
Fizyotarapi uygulaması öncesi hasta hazırlığı, mobilizasyonu ile ortezler ve yardımcı cihazları uygulama
7
Fizyoterapide kullanılan temel ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanma
X
8
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma
9
Hasta fizyoterapiye alınmadan önce fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından verilen tedavi planını okumayı ve değerlendirmeyi öğrenme
10
Hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından önerilen tedavi programını fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyotarpist gözetiminde uygulama
11
Fizyoterapide kullanılan temel egzersizleri hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygular ve hasta transfer aktivitelerine yardım etme
12
Fizyoterapide kullanılan sıcak-soğuk uygulamalar ile elektroterapi modalitelerini fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygulama
13
Fizyoterapi programı öncesi tedavi cihazlarını hazırlamayı öğrenme
14
Kullanılan cihazların kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlama
15
Kritik durumlar ile ilgili bilgi sahibi olur ve gerektiğinde sonuçları en kısa zamanda ilgili fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine bildirme
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olma
17
Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurma
18
Temel bilgisayar programı ve bilgi teknolojileri ile en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlilikte kullanma
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alma, yaralanmalarda ilk müdaheleyi bilme
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izleme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomiye ve kas-iskelet sistemine giriş Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kemikler hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Eklemler hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kaslar hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dolaşım sistemi ve lenfatik sistem hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kafa kemikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 ARA SINAV Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Kolumna vertebralis, toraks ve pelvis kemikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Üst ve alt ekstremite kemikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Eklemler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Baş-boyun, toraks, pelvis ve perine kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Üst ekstremite kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Üst ekstremite kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Alt ekstremite kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 FİNAL SINAVI Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar