DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kinezyoloji FYT   108 2 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sibel BAŞARAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SİBEL BAŞARAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı hareket sistemini oluşturan yapıların özellikleri ve çalışması ile ilgili temel biyomekanik prensiplerin öğrenilmesi ve fonksiyonel hareketin incelenmesidir.
Dersin İçeriği
Biyomekani ve kinezyoloji kavramları, alt ekstremite kinezyolojisi, üst ekstremite kinezyolojisi, vertebral kolon kinezyolojisi, vertebral kolonun biyomekaniği, normal ve patolojik yürümedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kinezyolojiyi tanımlar ve genel mekanik prensipleri bilir.
2) Denge stabilite ve hareket gibi genel kavramları açıklar.
3) Hareket ve hareket tiplerini, eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketleri bilir.
4) Normal yürüme ve patolojik yürümeyi ayırt eder, patolojik yürüme nedenlerini sayar.
5) Omurganın mekaniği ve patomekaniğini bilir.
6) Postürü tanımlar ve postür bozukluğu nedenlerini sayar.
7) Alt ekstremite kinezyolojisini (pelvis, kalça, diz, ayak bileği ve ayak) bilir.
8) Üst ekstremite kinezyolojisini ve el fonksiyonlarını bilir.
9) İmmobilizasyonun vücut sistemleri üzerindeki etkilerini sayar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temeli ile kinezyoloji ve manuel tedavi hakkında bilgi sahibi olma
2
Tıbbi terminoloji ile fizyoterapi alanında kullanılan temel kavram ve ilkeleri açıklama
3
Fizyoterapi uygulamaları için gerekli temel fizik ve biyofizik kavramları hakkında bilgi sahibi olma
4
Fizyoterapi alanında kullanılan cihaz, araç ve gereçleri tanır, bunların temel çalışma prensiplerini açıklama
5
Alanı ile ilgili tedavi yöntemlerini ve temel egzersizleri sıralama
6
Fizyotarapi uygulaması öncesi hasta hazırlığı, mobilizasyonu ile ortezler ve yardımcı cihazları uygulama
7
Fizyoterapide kullanılan temel ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanma
8
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma
9
Hasta fizyoterapiye alınmadan önce fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından verilen tedavi planını okumayı ve değerlendirmeyi öğrenme
10
Hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından önerilen tedavi programını fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyotarpist gözetiminde uygulama
11
Fizyoterapide kullanılan temel egzersizleri hastalara fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygular ve hasta transfer aktivitelerine yardım etme
12
Fizyoterapide kullanılan sıcak-soğuk uygulamalar ile elektroterapi modalitelerini fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi veya fizyoterapist gözetiminde uygulama
13
Fizyoterapi programı öncesi tedavi cihazlarını hazırlamayı öğrenme
14
Kullanılan cihazların kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlama
15
Kritik durumlar ile ilgili bilgi sahibi olur ve gerektiğinde sonuçları en kısa zamanda ilgili fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine bildirme
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olma
17
Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurma
18
Temel bilgisayar programı ve bilgi teknolojileri ile en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlilikte kullanma
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alma, yaralanmalarda ilk müdaheleyi bilme
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izleme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kinezyolojiye giriş ve genel kavramlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Biyomekaniğin temel ilkeleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kemik, bağ dokusu ve eklem biyomekeniği Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Alt ekstremite kinezyolojisi (Kalça) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Alt ekstremite kinezyolojisi (Diz-ayak bileği) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Üst ekstremite kinezyolojisi (Omuz-dirsek) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Üst ekstremite kinezyolojisi (El bileği-el fonksiyonları) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Vertebral kolon, spinal eğrilikler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Servikal omurga biyomekaniği Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Lomber omurga biyomekaniği Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Normal postür ve postür bozuklukları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Normal ve patolojik yürüme Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İmmobilizasyon ve etkileri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Eklem kısıtlılıkları (kontraktürler) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1) Hareket sistemi anatomisi ve kinesioloji. Prof Dr L. Bikem Süzen. Nobel Tıp Kitabevleri, 2013.
2) Oğuz H, Dursun E, Dursun N. Tıbbi Rehabilitasyon. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2004
Diğer Kaynaklar