DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Ortodonti ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Diş Hekimliği DS   146 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.FUNDA GÜLAY KADIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği öğrencilerine ortodonti alanının klinik işleyişine ilişkin kapsamlı bilgi vermek, bu bilgiyi klinik uygulamalarla desteklemek ve bu konudaki becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Ortodonti uygulamalarında Ağız Diş Sağlığı Teknikerinin rolü, Dört Elli Diş Hekimliği Uygulaması, Alet transferi, Ortodontide kullanılan temel malzemeler/Sarf malzemeleri, El aletleri. Ortodontide braketleme, bantlama, yeniden braketleme, braket sökümü, fotograf çekim tepsilerinin hazırlanması. Kirli alanlar, Tıbbi atık, Alet yönetimi, Hasta yönetimi, Koruyucu hekimlik uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir ortodonti kliniğinin işleyişini ve bir ADSTnin bu klinikteki profesyonel görevleri öğrenir ve uygular. İlgili birimde bireysel ve ekip sorumluluğunu üstlenir.
2) Ortodonti kliniğinde mesleki davranış ilkeleri doğrultusunda davranır.
3) Ortodonti kliniğinde kullanılan alet ve malzemeleri tanır, korur, eksiklik ve sorunlarını gidermeyi yönetir.
4) Ortodonti kliniğinde uygulanan girişimlere uygun alet ve malzeme tepsisini hazırlar ve ilgili işlemlerde hekime yardımcı olur.
5) Ortodontik koruyucu uygulamalar sırasında hekime yardımcı olur.
6) Ortodonti Kliniğinde üstlenmesi gereken görevler çerçevesinde klinik becerisini-deneyimini geliştirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlanma basamaklarını sayar
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
10
Hasta randevularını takip eder.
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma, Ders Programını Tanıtma yok Anlatım
2 Ortodonti Kliniği Yönetimi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ortodontide Dört Elli Diş Hekimliği Nasıl Uygulanır ,Alet Transferi Nasıl Yapılır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ortodontide Kullanılan Temel Malzemeler/Sarf Malzemeleri Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ortodontide Kullanılan El Aletleri Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ortodontide Braketleme (Bonding) Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ortodontide Bantlama (Banding) Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Ortodontide Yeniden Braketleme (Rebonding)Tepsisinin Hazırlanmas Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
10 Ortodontide Braket Sökümü (Debonding) Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ortodontik Fotoğraf Çekim Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ortodonti Tepsilerinin Toplanması ve Kirli Alan, Alet , Tibbi atık Yönetimi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Ortodontide Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ortodontide Hasta Yönetimi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Final sınavı Lecture notes and studying of the related topic from textbooks Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuKadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları.
Diğer Kaynaklar
1.İlter Uzel, Diş Hekimliğine Giriş. ISBN:975-487-131-0, ADANA/2006
2. Uzel İ. Çam Y. Klinik Diş Hekimliği El Kitabı. ÇÜDHF Yayın no:5, Adana 2006.
3.Kadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları.