DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji DS   148 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Elif Figen KOÇAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği öğrencilerine diş hekimliği yardımcılığı mesleğine ilişkin kapsamlı bilgi vermek ve bu bilgiyi klinik uygulama ile destekleyerek bu konudaki becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Dental terminoloji, Muayene ve sabit, hareketli bölümlü ve tam protezlerde protetik aşamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dental terminolojiyi öğrenir.
2) Protez kliniğinin işleyişini ve bir ADST nin bu klinikteki profesyonel görevlerini öğrenir ve uygular. İlgili birimde bireysel ve ekip sorumluluğunu üstlenir.
3) Protez Kliniğinde kullanılan alet ve malzemeleri tanır, korur, eksiklik ve sorunlarını giderir
4) Uygulanan girişimlere uygun alet ve malzeme tepsisini hazırlar ve ilgili işlemlerde hekime yardımcı olur
5) Protetik aşamaları öğrenir ve hekime yardımcı olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlanma basamaklarını sayar
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
10
Hasta randevularını takip eder.
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma, Ders Programını Tanıtma Anlatım
2 Dental terminoloji Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Muayene ve protetik aşamalar Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sabit protezlerde metal ve dentin prova Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 El aletlerinin temizliği ve sterilizasyonu Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Simantasyon Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Klinik gözlem Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Hareketli bölümlü protez - iskelet prova-dişli prova Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
11 Klinik gözlem Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tam protezler anatomik ve fonksiyonel ölçü Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tam protezler - dikey boyut Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tam protezler- estetikve okluzyon Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İmplant protezler Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuKoçak E.F. konservatif Diş Tedavisi Protez Yardımcılığı Dental Terminoloji . Ders notları
Diğer Kaynaklar
1. Senih Çalıkkocaoğlu. Dişsiz hastaların protetik tedavisi 2010.
2.Kemal Ünsal, Aslıhan Üşümez. Sabit protezin temelleri 2010.
3. Carl E.Misch. Dental implant prosthetics. 2005.