DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Uygulama * DS   241 3 0 12 22

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.FUNDA GÜLAY KADIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teorik ve pratik derslerde elde edilen bilgi ve becerilerin klinik alanda uygulamalarının yapılması
Dersin İçeriği
Hastanın ilgili diş hekimliği kliniğinde gerekli olan tedavisi için hazırlanması, dört elle diş hekimliği uygulaması, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, dental alet ve malzeme bakım ve yönetimi, hasta- hekim ve teknisyen arası iletişim, tibbi atık, hasta yönetimi, hasta ve sağlık çalışanı güvenliği, koruyucu hekimlik uygulamaları , diş hekimliği yardımcılığı kuralları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
X
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
X
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
X
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
X
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
X
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlanma basamaklarını sayar
X
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
X
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
X
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
X
10
Hasta randevularını takip eder.
X
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
X
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
X
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
X
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
X
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
X
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
X
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar
X
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
X
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
X
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
2 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
3 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
4 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
5 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
6 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
7 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
9 Vize Sınavı Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
10 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
11 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
12 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
13 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
14 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
15 Klinik Uygulama Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuKadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları.
Diğer Kaynaklar
1.İlter Uzel, Diş Hekimliğine Giriş. ISBN:975-487-131-0, ADANA/2006
2. Uzel İ. Çam Y. Klinik Diş Hekimliği El Kitabı. ÇÜDHF Yayın no:5, Adana 2006.
3.Kadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları.