DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar DS   129 1 1 2.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Farız SALIMOV
Dersi Verenler
Doç. Dr.FUNDA GÜLAY KADIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği öğrencilerine diş hekimliği yardımcılığı mesleğine ilişkin kapsamlı bilgi vermek ve bu bilgiyi klinik uygulama ile destekleyerek bu konudaki becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Meslek Nedir, Bir Disiplinin Meslek Olabilmesi İçin Gereken Özellikler Nelerdir, Ağız Diş Sağlığı Teknikerliğinin Dünyada ve Ülkemizde Tarihçesi, Ağız Diş Sağlığı Teknikerinin Görevleri ,Mesleki Sorumlulukları, Dört Elli Diş Hekimliğindeki Rolü nedir, Diş Hekimliği Kliniklerinde Yetkin ve Yeterli Bir ADST Olabilmenin Koşulları Nelerdir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliğinin yasal tanımını ve profesyonel görevlerini öğrenir ve uygular. Hekimliğin uygulandığı birimlerde bireysel ve ekip sorumluluğunu üstlenir.
2) Mesleki etik ilkeleri uygular ve davranışlarıyla örnek olusturur.
3) İletişim becerilerini uygular, kendisini hastasına ve topluma doğru bir biçimde ifade eder.
4) Diş hekimliğine ilişkin mevzuati bilir ve ona uygun davranır.
5) Diş hekimliği mesleğini uyguladığı birimi yönetir ve klinik becerisini-deneyimini geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
X
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
X
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlanma basamaklarını sayar
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
X
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
X
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
X
10
Hasta randevularını takip eder.
X
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
X
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
X
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
X
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar
X
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
X
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
X
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma, Ders Programını Tanıtma yok Anlatım
2 Meslek Nedir, Bir Disiplinin Meslek Olabilmesi İçin Gereken Özellikler Nelerdir. Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sağlık Mesleklerinin Doğuşu ve Profesyonelizmin Gelişmesi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği Bir Meslek midir, Neden Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ağız Diş Sağlığı Teknikerliğinin Dünyada ve Ülkemizde Tarihçesi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği Mesleğinin Profesyonelizm Bağlamında Taşıdığı Özellikler Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ağız Diş Sağlığı Teknikerinin Görevleri Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Ağız Diş Sağlığı Teknikerliğinde Mesleki Özerklik Nedir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
11 Diş Hekimliği Mesleğini Tanıyalım Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Diş Hekimi- Ağız Diş Sağlığı Teknikeri İlişkisi Nedir, Özellikleri Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Diş Hekimliği Kliniklerinde ADSTnin Sorumluluk Alanları Nelerdir. Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Dört Elli Diş Hekimliği Nedir, ADSTnin Dört Elli Diş Hekimliğindeki Rolü Nedir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 ADST ile ilgili Mesleki Davranış Kodları, Diş Hekimliği Kliniklerinde Yetkin ve Yeterli Bir ADST Olabilmenin Koşulları Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuKadıoğlu FG. Meslek Nedir ? Ders Notları.
Diğer Kaynaklar
1.İlter Uzel, Diş Hekimliğine Giriş. ISBN:975-487-131-0, ADANA/2006
2. Uzel İ. Çam Y. Klinik Diş Hekimliği El Kitabı. ÇÜDHF Yayın no:5, Adana 2006.
3.Kadıoğlu FG. meslek nedir ? Ders Notları.