DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji SHS   110 2 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Meral MİRALOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.MERAL MİRALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık alanında çalışacak elemanlara mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan alet ve ekipmanları tanıtmak, mikroorganizmaların özellikleri, üreme şartları ve üretilmeleri öğretilecek, mikrobiyal üremenin kontrol altına alınması ve mikroorganizmaların zararlı ve yararlı etkileri konusunda bilgi ile donatmaktır
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar, Mikrobiyoloji Laboratuvarı çalışma kuralları, Mikrobiyoloji Laboratuvarı Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar, Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri, Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Mikroorganizmaların boyanması ve boyama yöntemleri, Mikrobiyolojik tanı yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji hakkında temel bilgiler edinir.
2) Mikrobiyoloji Laboratuvarında temel çalışma kurallarını öğrenir.
3) Mikrobiyolojide kullanılan genel araçlar-cihazlar ve mikroskopların kullanımını öğrenir.
4) Mikroorganizmaların üretilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
5) Mikrobiyolojide kullanılan temel tanı yöntemlerine (mikroskopik tanı, boyama yöntemleri, izolasyon ve identifikasyonda kullanılan besiyerleri-özellikleri ve besiyerlerine ekim teknikleri, kültür yöntemleri) ilişkin bilgi ve becelerin kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
X
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
X
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
X
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlanma basamaklarını sayar
X
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
X
10
Hasta randevularını takip eder.
X
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
X
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
X
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
X
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
X
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
X
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
X
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar
X
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
X
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
2 Mikrobiyoloji Laboratuvarında uygulanacak çalışma kuralları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
3 Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
4 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
5 Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
6 Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
7 Mikroorganizmaların boyanması ve boyama yöntemleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
8 Ara Sınav İşlenen konulara kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak
9 Mikroorganizmaların identifikasyonda kullanılan besiyerlerinin özellikleri-1 Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
10 Mikroorganizmaların identifikasyonda kullanılan besiyerleri-özellikleri-2 Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
11 Besiyerlerine ekim teknikleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
12 Kültür yöntemleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
13 Gram pozitif ve negatif, kok ve basillerin özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
14 Gram pozitif ve negatif, kok ve basillerin özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri-1 Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
15 Gram pozitif ve negatif, kok ve basillerin özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri-1 Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar