DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muayenehane Bakımı ve Yönetimi SHS   134 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.FUNDA GÜLAY KADIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği öğrencilerine diş hekimliği kliniklerinin işleyişine ilişkin bilgi vermek ve pratik uygulamalarla klinik bakım ve yönetim becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Bir dental kliniğin özellikleri, hasta kabul protokolü , hasta randevuları , hasta güvenliği, sağlık çalışanı güvenliği, sterilizasyon protokolü, demirbaş aletler-el aletleri-sarf malzemeleri , dental klinikte hasta-sağlık çalışanı ilişkisinde başarıyı hazırlayan faktörler, mesleki eğitiminin muayenehane bakımı ve yönetiminde önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerinin dental klinikteki profesyonel görevlerini öğrenir ve uygular. Dental Klinik bağlamında bireysel ve ekip sorumluluğunu üstlenir. 2. Dental Klinikte hasta yönetimini öğrenir ve uygular. 3. Dental Klinikte alet ve malze
2) Dental Klinikte hasta yönetimini öğrenir ve uygular.
3) Dental Klinikte alet ve malzemelerin teminini, bakımını ve bunların sürekliliğini sağlar ve sürdürür.
4) Dental Klinikte hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlar ve sürdürür.
5) Dental Kliniğin bakımı ve yönetimi ilkelerini öğrenir ve bu konuya ilişkin becerisini-deneyimini geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
X
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
X
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
X
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
X
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
X
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlanma basamaklarını sayar
X
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
X
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
X
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
X
10
Hasta randevularını takip eder.
X
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
X
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
X
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
X
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
X
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
X
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
X
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar
X
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
X
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
X
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma, Ders Programını Tanıtma yok Anlatım
2 Diş Hekimliği Mesleği Hangi Birimlerde Uygulanır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bir Dental Kliniğin Özellikleri Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bir Dental Kliniğin Günlük-Haftalık-Aylık İşlem Listeleri Nasıl Hazırlanır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dental Kliniğin Hasta Kabul Protokolü Nasıl Hazırlanır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dental Klinikte Hasta Randevuları Nasıl Ayarlanmalıdır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bir Dental Klinikte Hasta Güvenliği Nasıl Sağlanır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Bir Dental Kliniğin Sterilizasyon Protokolü Nasıl Hazırlanır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
11 Bir Dental Klinikteki Demirbaş Aletler-El Aletleri-Sarf Malzemeleri Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bir Dental Kliniğe Malzeme Tedarik Protokolü Nasıl Hazırlanır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bir Dental Klinikteki Aletlerin Kalibrasyonu Nasıl Yapılır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bir Dental Klinikte Tıbbi Atık Yönetimi Nasıl Yapılır Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dental Klinikte Hasta Sağlık Çalışanı İlişkisinde Başarıyı Hazırlayan Faktörler Nelerdir, ADSTnin Sürekli Mesleki Eğitiminin Muayenehane Bakımı ve Yönetiminde Önemi Nedir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuKadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları.
Diğer Kaynaklar
1.İlter Uzel, Diş Hekimliğine Giriş. ISBN:975-487-131-0, ADANA/2006
2. Uzel İ. Çam Y. Klinik Diş Hekimliği El Kitabı. ÇÜDHF Yayın no:5, Adana 2006.
3.Kadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları.