DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji SHS   147 1 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Meral MİRALOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.MERAL MİRALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık alanında çalışacak elemanlara mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan alet ve ekipmanları tanıtmak, mikroorganizmaların özellikleri, gelişme koşulları mikrobiyal üremenin kontrol altına alınması ve mikroorganizmaların zararlı ve yararlı etkileri konusunda bilgi ile donatmak, antimikrobiyaller, etki ve direnç mekanizmalarını, öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar;Laboratuarda uygulanacak çalışma kuralları;Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar;Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri;Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması;Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler;Enfeksiyon ve bulaşma yolları, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar,Boyalar ve boyama yöntemleri;Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi;Virüsler hakkında genel bilgi, Mikrobiyolojik tanı yöntemleri,konak-mikroorganizma ilişkileri, normal flora, mikrobiyolojik örnek alınması ve transportu,antimikrobiyaller, etki ve direnç mekanizmaları, antibiyotik duyarlılık testlerini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizmaların genel özellikleri hakkında yetkinliğe sahibi olur.
2) Mikroorganizmaları isimlendirip,sınıflandırabilir.
3) Mikroorganizmalar ve oluşturdukları hastalıklar arasında ilişki kurabilir.
4) Mikroorganizmalar ile yaşadığımız çevre arasında ilişki kurabilir.
5) Mikroorganizmaların nasıl ve neden üretildikleri hakkında ilişki kurabilir.
6) İnfeksiyon hastalıklarının tanısının nasıl konulduğunu tanımlayabilir.
7) Antibiyotiklere gelişen direncin önemini ifade eder ve direnç gelişiminin tesbit edildiği metodları bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
X
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
X
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
X
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
X
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
X
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlanma basamaklarını sayar
X
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
X
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
X
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
X
10
Hasta randevularını takip eder.
X
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
X
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
X
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
X
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
X
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
X
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
X
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar
X
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
X
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
X
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
2 Mikrobiyoloji nin uygulama alanları Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
3 Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
4 Mikrobiyolojinin Uygulama alanları Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
5 Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
6 Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
7 Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar,Boyalar ve boyama yöntemler Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Enfeksiyon ve bulaşma yolları Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
10 Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
12 Virüsler hakkında genel bilgi Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Normal floralar ve örnek alma teknikleri Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 Örnek alınması kabul-red ve tranfer koşulları Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Bakterilerde antimikrobiyallere karşı gelişen direnç mekanizmalarını sınıflandırılması Kaynaklar ve ders sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar