DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kılinik Uygulama DS   242 4 0 12 22

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARIZ SALIMOV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teorik ve pratik derslerde elde edilen bilgi ve becerilerin klinik alanda uygulamalarının yapılması
Dersin İçeriği
Hastanın ilgili diş hekimliği kliniğinde gerekli olan tedavisi için hazırlanması, dört elli diş hekimliği uygulaması, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, dental alet ve malzeme bakım ve yönetimi, hasta- hekim ve teknisyen arası iletişim, tibbi atık, hasta yönetimi, hasta ve sağlık çalışanı güvenliği, koruyucu hekimlik uygulamaları , diş hekimliği yardımcılığı kuralları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki bilgi ve becerilerini klinik alanlarda diş hekimi gözetiminde uygulama.
2) Mesleki etik sorumluluğu bilinci ile multidisipliner ekip anlayışını kazanma.
3) Klinikte hasta yönetimini diş hekimi gözetiminde gerçekleştirme
4) Klinikte güvenlik önlemlerinialır ve uygular
5) Dentalalet ve malzemelerin tedarikve bakımını sağlar
6) Klinikte hasta yönetimini gerçekleştirir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlama basamaklarını sayar.
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
10
Hasta randevularını takip eder.
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar.
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uyum Eğitimi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Klinik Uygulama-Cerrahi-Bölüm1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
3 Klinik Uygulama-Cerrahi-Bölüm2 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Klinik Uygulama-Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Klinik Uygulama-Oral Radyoloji Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
6 Klinik Uygulama-Periodontoloji-Bölüm1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Klinik Uygulama-Periodontoloji-Bölüm2 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Klinik Uygulama-Endodonti-Bölüm1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
10 Klinik Uygulama-Endodonti-Bölüm2 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
11 Klinik Uygulama-Protez-Bölüm 1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
12 Klinik Uygulama-Protez-Bölüm2 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
13 Klinik Uygulama-Pedodonti Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
14 Klinik Uygulama-Ortodonti-Bölüm1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
15 Klinik Uygulama-Ortodonti-Bölüm2 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders NotuKadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları.
Diğer Kaynaklar
1.İlter Uzel, Diş Hekimliğine Giriş. ISBN:975-487-131-0, ADANA/2006
2. Uzel İ. Çam Y. Klinik Diş Hekimliği El Kitabı. ÇÜDHF Yayın no:5, Adana 2006.
3.Kadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları.