DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde Klinik Yardımcılığı DS   131 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FARIZ SALIMOV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde Klinik Yardımcılığı Eğitimi
Dersin İçeriği
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde Klinik Yardımcılığı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel ağız anatomisi
2) Ağız ve çene cerrahisine giriş
3) Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen
4) Ağız ve çene cerrahisinde kullanılan cerrahi alet ve malzemeler
5) Alet bakımı ve koruması
6) Tedavi öncesi ünitin hazırlanması
7) Dört elle çalışma tekniği
8) Ağız cerrahisi prosedürleri asistesi
9) Klinik-randevu yönetimi
10) Cerrahi öncesi malzemelerin hazırlanması
11) Aletlerin kalibrasyonu
12) Klinik stok yönetimi
13) Hekim/hasta koordinasyonu yardımcılığı
14) Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliği
15) Mesleki etik


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlama basamaklarını sayar.
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
10
Hasta randevularını takip eder.
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar.
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel ağız anatomisi ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
2 Ağız ve çene cerrahisine giriş ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen ders notları Alıştırma ve Uygulama
4 Ağız ve çene cerrahisinde kullanılan cerrahi alet ve malzemeler ders notları Alıştırma ve Uygulama
5 Alet bakımı ve koruması ders notları Alıştırma ve Uygulama
6 Tedavi öncesi ünitin hazırlanması ders notları Alıştırma ve Uygulama
7 Dört elle çalışma tekniği ders notları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Klinik-randevu yönetimi ders notları
10 Cerrahi öncesi malzemelerin hazırlanması ders notları
11 Aletlerin kalibrasyonu ders notları
12 Klinik stok yönetimi ders notları
13 Hekim/hasta koordinasyonu yardımcılığı ders notları
14 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliği ders notları
15 Mesleki etik ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar