DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım SH   132 2 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, şokta, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, zehirlenmede ve diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili bilgi ve yeterlikleri kazandırmak
Dersin İçeriği
İlk yardım nedir. İnsan anatomisi ve sistemler, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, kanama, şok, yaralanmalar, koma, kemik kırıkları, yanıklar, donma, elektrik çarpması ve zehirlenme için ilk yardım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardımın temel ilkelerini tanımlar.
2) Temel yaşam desteğinin nasıl yapılacağını açıklar.
3) Şokta ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
4) Yaralanmalarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
6) Diğer acil durumlarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
7) Hasta veya yaralıların nasıl taşınacağını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
X
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
X
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlama basamaklarını sayar.
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
10
Hasta randevularını takip eder.
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar.
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk yardıma giriş Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
2 İnsan vücudu ve sistemler Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
3 Solunum yardımı Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
4 Solunum yardımı Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
5 Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
6 Kanama ve şokta ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
7 Kanama ve şokta ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Yaralanmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
10 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
11 Yanıklar, donma, sıcak çarpması, radyasyon ve elektrik çarpmasında ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
12 Zehirlenme, yabancı cisimlerin yutulması, ısırıklar ve sokmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
13 Bilinç bozukluğu ve kaybı ile ilgili durumlarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
14 Hasta ve yaralıların taşınması, Diğer önemli bilgiler Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
15 Çocuklarda temel yaşam desteği Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar