DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toraks Radyolojisi RD   251 3 2 2.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mahmut OĞUZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MAHMUT OĞUZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MAHMUT OĞUZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toraksın radyolojik anatomisi öğretilir. Toraks ve akciğer hastalıklarında radyolojik görüntüleme yöntemleri öğretilir.
Dersin İçeriği
Toraks radyolojik anatomisi bulunur. Toraks ve akciğer hastalıklarında radyolojik görüntüleme yöntemleri yer alır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toraks ve toraks boşluğundaki organların radyolojik anatomisini öğrenilir.
2) Toraks ve akciğer hastalıklarında radyolojik görüntüleme yöntemleri öğrenilir.
3) Toraks içi diğer organ hastalıkları öğrenilir.
4) Toraksın radyolojik anatomisi öğretilir. Toraks ve akciğer hastalıklarında radyolojik görüntüleme yöntemleri öğretilir.
5) Toraksın radyolojik anatomisi öğretilir. Toraks ve akciğer hastalıklarında radyolojik görüntüleme yöntemleri öğretilir.
6) Toraksın radyolojik anatomisi öğretilir. Toraks ve akciğer hastalıklarında radyolojik görüntüleme yöntemleri öğretilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
X
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
X
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
X
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
X
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
X
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
X
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
X
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
X
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
X
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
X
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
X
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
X
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
X
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
X
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toraks Anatomisi 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
2 Toraks Anatomisi 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
3 Toraks Radyolojik Anatomisi 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
4 Toraks Radyolojik Anatomisi 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
5 Toraks radyolojik görüntüleme yöntemleri 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
6 Toraks radyolojik görüntüleme yöntemleri 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
7 PA ve Yan Akciğer Grafisi Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
8 Ara Sınav
9 Toraksta Ultrasonografi Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
10 Toraksta Bilgisayarlı Tomografi Tarama Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
11 Toraksta Manyetik Rezonans Görüntüleme Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
12 Toraksta Elementer Lezyonlar ve Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
13 Akciğer, Plevra, Kalp Damar Hastalıkları ve Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
14 Toraks Travması ve Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
15 Mediastinal Kitleler ve Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar