DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji RD   245 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Erol Hüseyin AKSUNGUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.EROL HÜSEYİN AKSUNGUR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EROL HÜSEYİN AKSUNGUR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anjiyografiyi öğretir. Anjiyografi yöntem ve temel prensiplerini öğretir.
Dersin İçeriği
Anjiyografi tanımı ve türleri yeralır. Anjiyografi yöntem ve temel prensiplerini anlatır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anjiyografiyi öğrenilir.
2) Grişimsel radyoloji alanında temel düzeydeki bilgi ve beceriye sahip olunur.
3) Vasküler antomi öğrenilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vasküler anatomi 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
2 Vasküler anatomi 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
3 Anjiografi Nedir Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
4 Anjiyografi Türleri Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
5 DSA Cihazı ve Ünitesi Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
6 Anjiografi Yöntemleri Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
7 Anjiyografi Temel Prensipleri 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
8 Ara Sınav
9 Anjiyografi Temel Prensipleri 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
10 Damar Giriş Sistemleri Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
11 Anjiyografi Öncesi Hazırlık Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
12 Anjiyografi Ünitesi Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
13 Girişimsel Radyoloji Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
14 Anjiografide Pozisyonlar Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
15 Damar Dışı vasküler Girişimler Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar