DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyolojik Anatomi ve Terminoloji RD   120 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Figen BİNOKAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.FİGEN BİNOKAY1. Öğretim Grup:A
Sehar TAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FİGEN BİNOKAY2. Öğretim Grup:A
Sehar TAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
radyolojik aşılama teknikleri ve kaplıca tedavileri
Dersin İçeriği
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar
2) Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar
3) Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler
4) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
5) Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler
6) Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar
7) Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler
8) Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler
9) Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler
10) Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler
11) Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler
12) Anatomi kavramları ve insan  vücudunu oluşturan  sistemler incelenecek
13) Radyolojik anatominin  bölümlemelerini ve  yaklaşımlarını ifade  edebilecektir
14) Temel anatomi kavramlarını  açıklayabilecektir
15) Konvansiyonel, dijital, floroskopik ve kesitsel olarak elde edilen radyografik görüntüler üzerinde anatomik yapılar hakkında bilgi ve beceri kazandırmak


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar Anlatım
2 Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler anlatım
3 İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar anlatım
4 Konvansiyonel dijital floroskopik ve kesitsel olarak elde edilen radyografik görüntüler üzerinde anatomik yapılar hakkında bilgi ve beceri kazandırmak Anlatım
5 Temel anatomi kavramlarını  açıklayabilecektir Anlatım
6 Radyolojik anatominin  bölümlemelerini ve  yaklaşımlarını ifade  edebilecektir Anlatım
7 Anatomi kavramları ve insan  vücudunu oluşturan  sistemler incelenecek Anlatım
8 Ara Sınav ara sınav
9 Radyolojik anatominin  bölümlemelerini ve  yaklaşımlarını ifade  edebilecektir Anlatım
10 Radyolojik anatominin  bölümlemelerini ve  yaklaşımlarını ifade  edebilecektir Anlatım
11 Anatomi kavramları ve insan  vücudunu oluşturan  sistemler incelenecek Anlatım
12 Anatomi kavramları ve insan  vücudunu oluşturan  sistemler incelenecek Anlatım
13 Temel anatomi kavramlarını  açıklayabilecektir Anlatım
14 Temel anatomi kavramlarını  açıklayabilecektir Anlatım
15 Temel anatomi kavramlarını  açıklayabilecektir Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma
Gösterip Yaptırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar