DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nükleer Tıp RD   122 2 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsa Burak GÜNEY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİSA BURAK GÜNEY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLGÜN BÜYÜKDERELİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZEYNEP YAPAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiİSA BURAK GÜNEY2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLGÜN BÜYÜKDERELİ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZEYNEP YAPAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
tıbbi görüntüleme teknikleri prensipleri hakkında bilgi edinme
Dersin İçeriği
Tıbbi görüntüleme tekniği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nükleer Tıpta en çok kullanılan dedektörler olan Gama Kamerların incelenmesi ve rutin kalite kontrolün amacı prensipleri ve işlemleri hakkında bilgi edinme
2) Radyonüklid görüntülemenin amacı bir hastaya çeşitli yollarla radyoaktif madde verildikten sonra vücut içerisinde bu radyoaktif madde ile işaretlenen organ ya da organlardaki dağılımın görüntüsünü elde etmektir
3) Temel prensip kaynak organın ışıma yapması ve gamma dedektörlerinin bu ışınları saptaması ve görüntü oluşturmasıdır
4) Gama kameralarda organdan yayılan gama fotonları kolimatör tarafından yönlendirilerek detektör elementi olan talyum ile aktive edilmiş sodyum iyodür kristali NaI(Tl) üzerine düşürülür
5) Kolimatör, organdan gelen gamma ışınlarını dedektöre yönlendirmek, bunun dışındaki gamma ışınları ile compton saçılmaya uğrayan gamma ışınlarını absorbe etmek amacıyla gamma kamerada kristalin ön tarafında bulunan elemandır
6) Görüntünün netliğini (rezolüsyonunu) artırmak amacıyla kullanılır. Kolimatörlerin yapımında gamma ışınlarını iyi absorbe etmelerinden dolayı kurşun vb. ağır elementler kullanılır talin ön tarafında bulunan elemandır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 gama kamera anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 gama kamera anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Gama kamera anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Gama kamera anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 Gama kamera anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 Gama kamera anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 Gama kamera anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav
9 Gama kamera Anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Gama kamera Anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Gama kamera anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 Gama kamera Anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 Gama kamera Anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Gama kamera Anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Gama kamera Anlatım Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar