DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Radyoterapi RD   124 2 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Suat ARSLANTAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHASAN SUAT ARSLANTAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHASAN SUAT ARSLANTAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Radyoterapi ile ilgili eğitim
Dersin İçeriği
Radyoterapi tanımı ve kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyoterapi için gereken mesleksel becerileri uygular.
2) Kanser tedavi yöntemlerini ve birbirleriyle etkileşimlerini bilir.
3) Radyoterapi uygulama yöntemlerini bilir.
4) Tümör yerleşimlerine göre radyoterapi planlama ve tedavi tekniklerini bilir
5) Radyoterapi uygulamalarından kaynaklanan yan etkileri bilir
6) Radyoterapi planlaması için hastayı simülasyona hazırlar.
7) Planlama ve tedavide kullanılan aksesuarları tanır ve kullanır.
8) Planlama aygıtlarının özelliklerini bilir.
9) Işın çeşitlerini bilir.
10) Temel onkoloji bilgisine sahiptir.
11) İnsan vücuduna ait temel fizyolojik ve patofizyolojik kavramlara sahiptir.
12) Radyasyonun biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini bilir. Hasta ve çalışan için radyasyondan korunmaya yönelik temel ilkeleri uygular.
13) Radyasyon üreten cihazları kullanabilecek mesleksel beceriyi kazanır ve üretilen radyasyonu güvenle kullanabileceği temel fizik hesaplarını yapar.
14) Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular.
15) Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyasyon onkolojisine giriş Hazırlık Anlatım
2 Radyoterapide kullanılan aygıtlar Hazırlık Anlatım
Gösteri
3 Radyoterapide kullanılan aygıtlar Hazırlık Anlatım
4 Foton ve elektron demetlerinin özelikleri Hazırlık Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Tedavi planlama Hazırlık Anlatım
6 Tedavi planlama Hazırlık
7 Radyoterapi cihazlarının sınıflandırılması Hazırlık Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Klinik radyoterapi terminolojisi Hazırlık Anlatım
10 Radyoterapide ana ekibin fonksiyonu ve iş bölümü Hazırlık Anlatım
11 Temel radyoterapi fiziği Hazırlık Anlatım
12 Radyoterapide kullanılan ışınlar ve doz birimleri Hazırlık Anlatım
13 Radyosensitivite ve radyorezistans kavramı Hazırlık Anlatım
14 Klinik tümör kompartmanları ve radyoterapi saha volümlerinin tarifi Hazırlık Anlatım
15 Klinikte radyoterapinin kullanılış şekilleri Hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar