DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi SH   127 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.NESLİHAN BOYAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEMA POLAT1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AHMET HİLMİ YÜCEL2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEMA POLAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak tanımlanması.
Dersin İçeriği
Anatomi´ye giriş, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi, lenfatik sistem, solunum sistemi , sindirim sistemi, üriner sistem, sinir sistemi, göz, kulak, endokrin sistem ve üreme sistemi anatomisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatomiyi tanımlar.
2) Anatomik terminolojiyi kullanır.
3) Kemiklerin, eklemlerin ve kasların genel özelliklerini açıklar.
4) Hareket sisteminin anatomik temellerini ayırt eder.
5) Dolaşım ve solunum sistemlerine ait temel anatomik yapıları tanımlar.
6) Sindirim ve boşaltım sistemlerine ait temel anatomik yapıları açıklar.
7) Sinir sistemi anatomisinin temellerini açıklar.
8) Göz ve kulağın temel anatomisini açıklar.
9) Endokrin bezlerin anatomik temellerini tanımlar.
10) Üreme sistemi anatomisinin temelini ayırt eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomiye giriş Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kemikler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kemikler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
4 Eklemler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
5 Kaslar hakkında genel bilgiler ve kas-iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
6 Kaslar hakkında genel bilgiler ve kas-iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
7 Dolaşım sistemi ve lenfatik sistem Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
8 ARA SINAV Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Solunum sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
10 Sindirim sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
11 Sindirim sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
12 Üriner sistem Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
13 Sinir sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
14 Sinir sistemi, göz ve kulak anatomisi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
15 Endokrin sistem ve Üreme sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
16-17 FİNAL SINAVI Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuProf. Dr. Ahmet Hilmi Yücel. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anatomi Ders Notları.
Diğer Kaynaklar