DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Merkezi Sinir Sistemi ve Baş Boyun Radyolojisi RD   241 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yunus Kenan BIÇAKCI
Dersi Verenler
Prof. Dr.YUNUS KENAN BIÇAKCI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YUNUS KENAN BIÇAKCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Merkezi Sinir Sistemi , baş ve boyun patolojilerinde kullanılan radyografik görüntüleme yöntemlerini öğretir.
Dersin İçeriği
Merkezi Sinir Sistemi patolojilerinde kullanılan radyografik görüntüleme yöntemlerini içerir.Baş- boyun patolojilerinde kullanılan radyografik görüntüleme yöntemlerini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Merkezi Sinir Sistemi anatomik radyolojisini öğretir.
2) Baş ve boyun anatomik radyolojisini öğretir.
3) Bu anatomik bölge patolojilerini ve görüntüleme yöntemlerini öğretir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dijital radyografi 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
2 Dijital radyografi 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
3 Bilgisayarlı tomografi 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
4 Bilgisayarlı tomografi 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
5 Manyetik rezonans Görüntüleme 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
6 Manyetik rezonans Görüntüleme 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
7 Santral Sinir Sistemi Potolojileri 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
8 Ara Sınav
9 Santral Sinir Sistemi Potolojileri 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
10 Santral Sinir Sistem Tümörleri 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
11 Santral Sinir Sistem Tümörleri 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
12 Dijital anjiografi 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
13 Dijital anjiografi 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
14 Doppler ultrasonografi 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
15 Doppler ultrasonografi 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar