DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Abdomen ve Pelvis Radyolojisi RD   243 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Emin İNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET EMİN İNAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET EMİN İNAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Abdomen ve pelvis radyolojik anatomisini öğretmek. Abdominal ve pelvik hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik yöntemleri öğretmek..
Dersin İçeriği
Abdomen ve pelvis radyolojik anatomisi yeralır. Gastrointestinal sistem haslıklarında radyolojik görüntüleme yöntemlerini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Abdomen ve pelvis radyolojik anatomisi öğrenilir.
2) Gastrointestinal sistem ve pelvis hastalıklarını öğrenilir.
3) Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir.
4) Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir.
5) Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir.
6) Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir.
7) Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir.
8) Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir.
9) Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir.
10) Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir.
11) Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri
12) Pelvis Anatomisi ve Radyolojisi
13) Gastrointestinal Sistem Radyolojik Anatomisi 1
14) Gastrointestinal Sistem Radyolojik Anatomisi 2
15) Gis Hastalıkları tanısında Ultrasonografi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gastrointestinal Sistem Radyolojik Anatomisi 1 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
2 Gastrointestinal Sistem Radyolojik Anatomisi 2 Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
3 Pelvis Anatomisi ve Radyolojisi Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
4 Sindirim Sistemi Hastalık Spektrumu Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
5 Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
6 GİS'de Direkt Karın Grafisi Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
7 Fluoroskopik Görüntüleme Yöntemleri Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
8 Ara Sınav
9 Gis Hastalıkları tanısında Ultrasonografi Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
10 Gis Hastalıkları tanısında Bilgisayarlı Tomografik Tarama Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
11 Gis Hastalıkları tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
12 Diğer Radyolojik Yöntemler Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
13 Gis Radyolojisinde Yenilikler Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
14 Radyolojik Algoritma Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
15 Gis'de Girişimsel Yöntemler Sözlü anlatım, uygulamalı anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar