DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım SHS   126 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, şokta, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, zehirlenmede ve diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili bilgi ve yeterlikleri kazandırmak
Dersin İçeriği
İlk yardım nedir. İnsan anatomisi ve sistemler, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, kanama, şok, yaralanmalar, koma, kemik kırıkları, yanıklar, donma, elektrik çarpması ve zehirlenme için ilk yardım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardımın temel ilkelerini tanımlar.
2) Temel yaşam desteğinin nasıl yapılacağını açıklar.
3) Şokta ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
4) Yaralanmalarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
6) Diğer acil durumlarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
7) Hasta veya yaralıların nasıl taşınacağını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk yardıma giriş Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 İnsan vücudu ve sistemler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Solunum yardımı Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Solunum yardımı Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Kanama ve şokta ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Yaralanmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Yanıklar, donma, sıcak çarpması, radyasyon ve elektrik çarpmasında ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Zehirlenme, yabancı cisimlerin yutulması, ısırıklar ve sokmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Bilinç bozukluğu ve kaybı ile ilgili durumlarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Hasta ve yaralıların taşınması, Diğer önemli bilgiler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Çocuklarda temel yaşam desteği Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Spor yaralanmaları ve ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1-Seyahi A, Öztora S, İlkyardım El Kitabı, İnkilap Yayıncılık, 2002. 2-Özcan Ü, Türkeş C, İlkyardım Eğitimi, Aktüel Yayınları,1.Baskı, 2005.
Diğer Kaynaklar