DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kas-İskelet ve Sinir Sistemi Anatomisi SHS   156 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan BOYAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.AHMET HİLMİ YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEMA POLAT1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AHMET HİLMİ YÜCEL2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEMA POLAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hareket sistemi anatomisinin temellerini tanımlamak.
Dersin İçeriği
Kemik, eklem ve kas anatomisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatominin ve kas-iskelet sisteminin temellerini tanımlar.
2) Kemikler, eklemler ve kaslar hakkında genel bilgileri ayırt eder.
3) Dolaşım sistemi ve lenfatik sistem hakkında genel bilgileri açıklar.
4) Sinir sistemi hakkında genel bilgileri tanımlar.
5) Kafa kemiklerini, kolumna vertebralis, toraks ve pelvis kemiklerini ayırt eder.
6) Üst ve alt ekstremite kemiklerini açıklar.
7) Kas iskelet sistemi morfolojisi ve her eklemin detaylı hareketini tanımlar
8) Baş-boyun, toraks, pelvis ve perine kaslarını ayırt eder.
9) Üst ekstremite kaslarını tanımlar, sinir innervasyonlarını ayırt eder.
10) Alt ekstremite kaslarını açıklar ve sinir innervasyonlarını ayırt eder.
11) Alt ekstremite kaslarını tanımlar ve alt ekstremite sinir innervasyonunu ayırt eder.
12) Hareket düzlem ve eksenlerini ayırt eder.
13) Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemini tanımlar ve ayırt eder.
14) Tüm görüntüleme cihazlarına göre insan yapısına uygun olarak anatomik bilgiler ışığında hastanın doğru pozisyonlanmasını sağlar.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomiye ve kas-iskelet sistemine giriş Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kemikler hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Eklemler hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kaslar hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dolaşım sistemi ve lenfatik sistem hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kafa kemikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Kolumna vertebralis, toraks ve pelvis kemikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Üst ve alt ekstremite kemikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Eklemler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Baş-boyun, toraks, pelvis ve perine kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Üst ekstremite kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Üst ekstremite kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Alt ekstremite kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar