DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya TL   103 1 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Şule Sultan MENZİLETOĞLU YILDIZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Madde özellikleri ve ölçümü Atomlar ve atom kuramları Kimyasal bileşikler Kimyasal Reaksiyonlar Sulu çözelti tepkimeleri Gazlar Termokimya Atomun elektron yapısı Ara sınav Periyodik çizelge ve atomların özellikleri Kimyasal Bağ I, Temel kavramlar ağ Kuramları Sıvılar Katılar ve Moleküller arası kuvvetler Çözeltiler ve fiziksel özellikler Çözeltiler ve fiziksel özellikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.Kimyanın temel kanunlarını, atomun yapısına ait kuramları, tanımlar
2) 2.Moleküler yapılara ait özellikleri, bağ teorilerini, moleküllerarası etkileşimleri ve bağ özelliklerini tanımlar
3) 3. Kimyasal tepkimerin stokimetrisini ,enerji, entalpi ve ısı özelliklerini tanımlar.
4) 4.Maddenin yapısı ve hallerine ait özellikleri, davranışları tanımlar
5) 5.Kimyanın temel kanunlarının ve kuramlarının, kimyasal olaylardaki işleyişini açıklar.
6) 6.Karşılaştığı kimyasal olayları, kimyanın temel kanunlarına uygular ve yorumlar.
7) 7.Kimyasal olayların meydana gelişi ile ilgili özellikleri karşılaştırır ve çözümler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
X
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
X
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
X
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
X
11
Materyal analizlerini yapar.
X
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
X
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
X
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Madde özellikleri ve ölçümü Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Atomlar ve atom kuramları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kimyasal bileşikler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kimyasal Reaksiyonlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sulu çözelti tepkimeleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Gazlar Termokimya Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Atomun elektron yapısı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Periyodik çizelge ve atomların özellikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kimyasal Bağ I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Temel kavramlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kimyasal Bağ II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bağ Kuramları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sıvılar Katılar ve Moleküller arası kuvvetler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çözeltiler ve fiziksel özellikler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarı yıl sınavı Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar