DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya TL   104 2 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Şule Sultan MENZİLETOĞLU YILDIZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, ölçü birimleri, temel konsantrasyon hesaplamaları Kimyasal Analizlerde hatalar Gravimetrik analiz metotları Stokiyometrik hesaplamalar Volumetrik analiz metotları Sulu çözelti kimyası Denge Sabitleri Nötralleşme Titrasyonları Tampon çözeltiler Kompleks asit baz sistemleri Nötralleşme titrasyonlarının tipik uygulamaları Verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kavramlar, ölçü birimleri, temel konsantrasyon hesaplamaları bilir.
2) Kimyasal analizlerdeki hataları belirler.
3) Gravimetrik analiz yöntemlerini uygular
4) Tampon çözelti hazırlar
5) Normalite ve molarite çözeltierini hazırlar
6) Reaktif oksijen bileşiklerini bilir
7) Antioksidan sistem, açıklar
8) Molal çözeltileri hazırlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
X
11
Materyal analizlerini yapar.
X
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
X
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
X
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, ölçü birimleri, temel konsantrasyon hesaplamaları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
2 Kimyasal Analizlerde hatalar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
3 Gravimetrik analiz metotları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
4 Stokiyometrik hesaplamalar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
5 Volumetrik analiz metotları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
6 Sulu çözelti kimyası Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
7 Denge Sabitleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Nötralleşme Titrasyonları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
10 Tampon çözeltiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
11 Reaktif oksijen Bileşikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
12 Serbest Radikaller Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
13 Antioksidanlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
14 Sıvı/sıvı sistemine gore (v/v) cozelti Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
15 Normalite, Molarite Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
16-17 Molal çözeltiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar