DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Biyoloji * TL   105 1 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Bertan YILMAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MEHMET BERTAN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.MEHMET BERTAN YILMAZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojide genel metot ve kavramların, canlıların temel biyolojik özellikleri ile bunları inceleme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sağlar.
Dersin İçeriği
Hücre yapı işlevini kavramak için; hücrenin tanımı, yapısal özelliklerini, yapısal unsurlarından hücre membranı ve iç membran sistemlerini, membran sinyalizasyonu, hücrenin diğer organellerinin adlarını tanımlar ve yapısal özelliklerini ve işlevlerini ve hücrelerin birbirleriyle etkileşimini değerlendirir,

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
X
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
X
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
X
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
X
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
X
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
X
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
X
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
X
10
Materyalleri analize hazırlar.
X
11
Materyal analizlerini yapar.
X
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
X
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
X
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
X
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi Biyolojiye Giriş Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
2 Canlıların farklılaşması Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
3 Prokaryotlar Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
4 Ökaryotlar Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
5 Hücresel makromoleküller Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
6 Nükleik asitler Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
7 Hücrenin yapısı Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Vize sınavı
9 Hücrenin işlevi Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
10 Hücre zarı Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
11 Hücre trasportu Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
12 Hücre solunumu Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
13 Hücre çekirdeği Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
14 Hücre Döngüsü ve Kontrolü Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
15 Mitoz-Mayoz-Spermatognez-oogenez-apoptozis Anlatım, Deney / Laboratuvar, Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar