DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Laboratuvar Aletleri TL   113 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Salih ÇETİNER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİH ÇETİNER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SALİH ÇETİNER2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AKGÜN YAMAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Amacı
Laboratuvar kullanılan alet ve sistemleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Labortauvar da kullanılan cam aletler, ölçüm aletleri, mikroskoplar, tartı aletleri, sterilizasyonda kullanılan etüv, otoklav vb. aletler, Rutin test sistemlerin tanıtılması bakım ve kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvar aletlerini tanıtımını,kullanımını ve bakımlarını öğretir.
2) Rutin testlerin çalışıldığı sistemleri tanıtır.
3) Laboratuvar çalışma kurallarını öğretir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
X
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
X
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
X
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
X
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Labratuvarın tanıtımı ve çalışma kurallarının anlatılması Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
2 Laboratuvarda kullanılan cam nalzemelerinin tanıtımı ve bakımı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
3 Mikroskoplar tanıtımı kullanımı ve bakımı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
4 Ölçüm amaçlı kullanılan cam malzemeler ve pipetler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
5 solusyonların hazırlanmasında kullanılan tartı aletlerinin (teraziler vb.) tanıtımı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
6 Soğuk sistemler (buzdolapları,derin dondurucular) ve ısıtma sistemleri (Etüv. Ben mai vb) kulanım amaçları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
7 Santrifüjlerin tanıtımı ve kullanımı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
9 Ara sınav. Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
10 Elektroforez sistemleri ve kullanımı. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
11 Manuel serolojik testlerde kullanılan aletler,dilüsyon ve kart testleri hakkında bilgi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
12 Mikro ELİSA sistemlerinin tanıtımı ve kullanımı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
13 Kemilüminesan yöntemleri ile çalışan sistemlerin tanıtımı ve kullanımı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
14 PCR Yöntemi ve bu yöntemde kullanılan cihazların tanıtımı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
15 Akım sitometre (flow Sitometre) cihazının tanıtımı ve kullanım amaçları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuDers akışına göre hazırlanmış ders notları
Diğer Kaynaklar
1-Sistemlere ait manuel kullanım klavuzları
2-Açıkalın E,Cingi ,Kevser E, Pütün E. Laboratuvar aletlerinin kullanımı ve bakımı. Tc. Anadolu Üniversitesi yayınlarıNo.718, Açık Öğretim fak. Yayınları No:354 1. baskı 1995.Eskişehir.