DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Patoloji TL   117 1 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Eren ERDOĞAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ARBİL AÇIKALIN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEMİNE KILIÇ BAĞIR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin, hastalıkların nedenlerini, hastalıkların oluş biçimini, hastalık sonucunda organ ve dokularda görülen fonksiyon bozuklukları ve oluşan lezyonları öğrenmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Patolojiye giriş / Hücre zedelenmesi / Doku onarımı ve rejenerasyon / Hücre içi madde birikimleri ve kalsifikasyon / Neoplazi / Viral hepatitler / İmmün sistem / İmmün sistem bozuklukları / Vitamin ve mineraller / Beslenme bozuklukları / Çevresel hastalıklar / Nekroz ve apoptoz / İnflamasyon / Sıvı elektrolit bozuklukları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hücre ve doku zedelenme mekanizmalarını tanımlar
2) Hücresel adaptasyonu açıklar.
3) Enflamasyon belirti ve bulgularını tanımlar.
4) Yara iyileşme sürecini açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
X
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
X
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
X
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
X
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
X
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
X
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
X
10
Materyalleri analize hazırlar.
X
11
Materyal analizlerini yapar.
X
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
X
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
X
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
X
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Patoloji Nedir okuma
2 Patoloji Laboratuarına gelen Örneklerin Değerlendirilmesi okuma
3 Biyopsi,Cerrahi Spesmenler,Otopsi ,Stolojik Örnekler okuma
4 Patoloji Laboratuarında yapılan işlemler: Fiksasyon, Doku Takibi,Parafine Gömme , Kesit ve Boyama okuma
5 Hücre Zedelenmesi, Ölümü ve Fonksiyonel Değişiklikler.Hücre Zedelenmesinin Nedenleri: Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Etkenler okuma
6 Hücre Büyümesi ve Farklılaşması okuma
7 Normal Regülasyon ve Adaptasyonlar okuma
8 Ara Sınav okuma
9 Nekroz: Tanımı ve Türleri okuma
10 Dejenerasyon, Rejenerasyon okuma
11 İltihap : Tanımı, Nedenleri ve Türleri okuma
12 Sıvı Elektrolit dengesi ve kan akımındaki bozukluklar okuma
13 Ödem Konjesyon ve Hemoraji,Hemostasis ve Trombosis, okuma
14 Emboli, Enfarktüs, Şok okuma
15 dersin değerlendirilmesi okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar