DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Terminoloji TL   119 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan yapısı ve tıbbi laboratuvar alanı ile ilgili tıbbi terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanılabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmak
Dersin İçeriği
Tıbbi terminolojiye giriş, kökler, ön ekler, tanısal son ekler, uygulama ve eylem belirten son ekler, belirtileri tanımakta kullanılan son ekler, tıbbi kısaltmalar, tıbbi laboratuvar alanında sık kullanılan terimler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Tıbbi terimlerin söyleyiş kurallarını listeler.
2) 2. Tıbbi terimleri oluşturan ögeleri listeler.
3) 3. Terimleri yapısal olarak ayrıştırır.
4) 4. İnsan yapısındaki tanım ve terimleri ayırt eder.
5) 5. Tıbbi laboratuvar terimlerini ayırt eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
X
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
X
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
X
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
X
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
X
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
X
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanım ve tarihçe, Sınıflamalar Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Söyleyiş kuralları Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Tıbbi terimlerde temel parçalar, Terimlerin yapısal ayrışımı Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
4 Kökler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
5 Ön ekler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 Ön ekler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
7 Son ekler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
8 Ara sınav Ödev Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
9 Son ekler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 Terimlerin tekil ve çoğul formları, Küçültme terimleri Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
11 Eponimler, Tıbbi kısaltmalar Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
12 İnsan yapısındaki tanım ve terimler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 İnsan yapısındaki tanım ve terimler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 Tıbbi laboratuvar terimleri Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
15 Tıbbi laboratuvar terimleri Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl sonu sınavları Test Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar