DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hematoloji * TL   204 4 1 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Sedefgül YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hematoloji, hematolojik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma ve hematolojik analizleri yapma bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Hematoloji, hematolojik hastalıklar ve hematolojik analizler hakkında bilgilerin verilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
X
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
X
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
X
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
X
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
X
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
X
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
X
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
X
10
Materyalleri analize hazırlar.
X
11
Materyal analizlerini yapar.
X
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
X
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
X
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anemiye giriş Ders sunum ve notları
2 Anemiye neden olan enzimopatiler Ders sunum ve notları
3 Hemoglobin Ders sunum ve notları
4 Anormal hemoglobinler Ders sunum ve notları
5 Hemoglobin elektroforezi Ders sunum ve notları
6 Alfa talasemiler Ders sunum ve notları
7 Beta talasemiler Ders sunum ve notları
8 Ara Sınav
9 Hemoglobinopatilerde tanı yöntemleri Ders sunum ve notları
10 Prenatal tanı Ders sunum ve notları
11 Demir eksikliği anemisi Ders sunum ve notları
12 Aplastik anemi Ders sunum ve notları
13 Sideroblastik anemi Ders sunum ve notları
14 Megaloblastik anemi Ders sunum ve notları
15 Kalıtsal hemolitik anemiler Ders sunum ve notları
16-17 Yıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar