DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parazitoloji * TL   212 4 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.MERAL MİRALOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yanlış beslenme, uygunsuz barınma, hijyene dikkat etmeme parazitolojik bulaşmaların çoğalması ve buna bağlı hastalıkların öğrenilmesi ve Parazitler ve konakçıları ile ilişkileri, insanda parazitlik, parazitlerin hayvanlara bulaşması, kuluçka dönemleri ve konakçılarda yayılışları, laboratuarda teşhis yöntemleri. Tıbbı önemi olan parazitlerin yaptığı enfeksiyonlar.
Dersin İçeriği
Paraziter hastalıklar hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
X
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
X
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
X
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
X
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
X
10
Materyalleri analize hazırlar.
X
11
Materyal analizlerini yapar.
X
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
X
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
X
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel parazitoloji Giriş ve Tarihçesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
2 Parazitoloji kavramı ve önemi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
3 Parazit sistematiği Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
4 Canlıların bir arada yaşam şekilleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
5 Konak-parazit ilişkinin tipleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
6 Parazitlerin yaşam yerleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
7 Parazitlerde üreme ve çoğalma Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
8 Ara Sınav İşlenen konulara kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak
9 Parazit epidemiyolojisi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
10 Parazitliğe Adaptasyon ve Mutasyon Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
11 Parazit enfeksiyonların geçiş yolları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
12 Parazit kaynakları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
13 Parazitlerin zarar verme şekilleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
14 Parazitlerin konakçı üzerine etkisi, Paraziter hastalıklara karşı organizmanın gösterdiği reaksiyonlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
15 Parazitlerin konakçı üzerine etkisi, Paraziter hastalıklara karşı organizmanın gösterdiği reaksiyonlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
16-17 Paraziter hastalıklarda prognoz Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar