DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmmünoloji - Seroloji TL   218 4 3 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Salih ÇETİNER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİH ÇETİNER1. Öğretim Grup:A
EMRAH SALMAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AKGÜN YAMAN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SALİH ÇETİNER2. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.EMİNE EMEL KOÇMAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İmmünlojik konuları temel bazda ve uygulamalı olarak öğretmek
Dersin İçeriği
İmmünlojik konuları temel bazda ve uygulamalı olarak öğretmek Temel immünolojik bilgiler, Doğal bağışıklık, Edinsel bağışıklık, Antijen ve Antikorların temel yapısı, Ant,jen/antikor reaksiyonları,İmmün sistemde etkili olan hücreler ve organlar, Hücresel ve Humoral bağışık sistemei ve bu sistemlerde etkili olan hücresel ve sıvısal elemanlar,Kompleman sistemi,Sitokinler, Doku Uygunluk Antijenleri (HLA-Sistemi)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencleri,Temel İmmünolojive seroloji konularında bilgilendirilmek,
2) Bu bilgleri Laboratuvar ortamında uygulamalı olarak öğrenciye aktarmak
3) öğrencileri, bu testlerin rutin de çalıştırıldığı sistemler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bağışıklığın tanımı ve çeşitleri. Antijen tanımı ve çeşitleri. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
2 Antijen / Antikor (ig) ilişkileri. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
3 Presipitasyon olayını oluşumu Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
4 Antikor-Antijen titrasyonunu saptama Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
5 Antikor-Antijen titrasyonunu saptama Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
6 Aktif Hemaglütinasyon. Pasif Hemaglütinasyon Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Aktif Hemaglütinasyon. Pasif Hemaglütinasyon Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
8 Ara sınav Yazılı Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Kompleman Sistem Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
10 Aşırı duyarlılık reaksiyonları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
11 İmmunoloji ve seroloji laboratuvar deneyleri için kullanılan araçlar ve kullanım teknikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
12 İmmunoloji ve seroloji laboratuvar deneyleri için kullanılan ticari kitlerin kullanım teknikler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
13 İmmunolojik ve serolojik testler için serum ayırma Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Kan grupları immunolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
15 ELİSA Yöntemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar