DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji * TL   220 4 3 5 6

Ön Koşul Dersleri Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AKGÜN YAMAN2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.BARIŞ BORAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık alanında çalışacak elemanlara mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan alet ve ekipmanları tanıtmak, mikroorganizmaların özellikleri, üreme şartları ve üretilmeleri öğretilecek, mikrobiyal üremenin kontrol altına alınması ve mikroorganizmaların zararlı ve yararlı etkileri konusunda bilgi ile donatmaktır
Dersin İçeriği
İnfeksiyon etkenlerinin özellikleri, sınıflandırır.Klinik örneklerin alınması, taşınması ve infeksiyon hastalıklarının tanı yöntemlerini açıklar.Tıbbi önemi olan bakteriyel hastalık etkenleri, oluşturdukları hastalıkları, bu hastalıkların tanısı, tedavisi ve korunmasını açıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
X
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
X
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
X
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
X
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
X
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
X
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
X
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
X
10
Materyalleri analize hazırlar.
X
11
Materyal analizlerini yapar.
X
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
X
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
X
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
X
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, mikrop-organizma ilişkileri, infeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan klinik materyaller. Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
2 İnfeksiyon hastalıklarında tanı yöntemleri, kemoterapötik maddeler ve bunlara karşı oluşan direnç mekanizmaları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
3 Gram pozitif kok ve basiller, anaerob, sporlu, Gram pozitif çomaklar, Gram negatif kok ve basiller-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
4 Gram pozitif kok ve basiller, anaerob, sporlu, Gram pozitif çomaklar, Gram negatif kok ve basiller-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
5 Mikobakteriler, Spiroketler, Riketsialar-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
6 Mikobakteriler, Spiroketler, Riketsialar-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
7 Klamidyalar, Aktinomicesler, Nokardiyalar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
8 Ara Sınav İşlenen konulara kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak
9 Mantarların genel özellikleri, yüzeyel, derialtı, derin ve fırsatçı mikoz etkenleri-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
10 Mantarların genel özellikleri, yüzeyel, derialtı, derin ve fırsatçı mikoz etkenleri-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
11 Virüslerin genel özellikleri, tıbbi önemi olan viral etkenler; Herpesvirüsler, Poxvirüsler, İnfluenza virüsleri-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
12 Virüslerin genel özellikleri, tıbbi önemi olan viral etkenler; Herpesvirüsler, Poxvirüsler, İnfluenza virüsleri-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
13 Paramyxovirüsler, Picornavirüsler, Rabies virüs-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
14 Paramyxovirüsler, Picornavirüsler, Rabies virüs-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
15 Retrovirüsler (HIV) Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
16-17 Hepatit virüsleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar