DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Laboratuvar Aletleri TL   116 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Salih ÇETİNER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİH ÇETİNER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SALİH ÇETİNER2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
laboratuvar kullanılan alet ve sisteleri Öğretmek.
Dersin İçeriği
Labortauvar da kullanılan Cam aletler,ölçüm aletleri, mikroskoplar, tartı aletleri,sterilizasyonda kullanılan etüv,otoklav vb. aletler,Rutin test sistemlerin tanıtılması bakım ve kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvar aletlerini tanıtımını,kullanımını ve bakımlarını öğretir.
2) Rutin testlerin çalışıldığı sistemleri tanıtır.
3) Laboratuvar çalışma kurallarını öğretir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
2 Laboratuvar Evreleri ve Hataları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
3 Analiz Öncesi İşlemler ve Santrifügasyon Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
4 Nemli Hava ile Sterilizasyon - Kuru Sıcak Hava ile Sterilizasyon Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
5 Mikrobiyolojik Boyama Yöntemleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
6 Hemogram Analizörü ve Testleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
7 Biyokimya Analizörü ve Testleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
8 Besiyeri Hazırlanması ve İncelenmesi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
9 Ara sınav Yazılı sınav Anlatım
Yazılı Sınav
10 Nefelometre Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
11 Boyalı Preparatların İncelenmesi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
12 Antibiyotik Duyarlılık Testleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
13 Hormon Analizörü ve Testleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
14 Test Stok Sistemi ve Cihazı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
15 Biyokimyasal Testlerin Raporlanması ve Analizi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar