DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküler Yöntemler * SHS   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Sedefgül YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Moleküler analiz yönetimleri hakkında bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Moleküler analiz yönetimleri hakkında bilgilerin verilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 DNA izolasyonu ve miktar tayini Kaynaklardan konuya hazırlanmak
2 mtDNA Kaynaklardan konuya hazırlanmak
3 PCR nedir Kaynaklardan konuya hazırlanmak
4 PCR ilişkili moleküler yöntemler Kaynaklardan konuya hazırlanmak
5 ARMS ve RFLP yöntemleri Kaynaklardan konuya hazırlanmak
6 VNTR analizi Kaynaklardan konuya hazırlanmak
7 DNA Dizi Analizi Kaynaklardan konuya hazırlanmak
8 Ara Sınav
9 Blotlama yöntemleri Kaynaklardan konuya hazırlanmak
10 Northernblot analizi Kaynaklardan konuya hazırlanmak
11 Southernblot analizi Kaynaklardan konuya hazırlanmak
12 Westhernblot analizi Kaynaklardan konuya hazırlanmak
13 Mikroarray nedir Kaynaklardan konuya hazırlanmak
14 Mikroarray analizleri için prob tasarımı Kaynaklardan konuya hazırlanmak
15 DNA mikroarray analizinin yorumlanması Kaynaklardan konuya hazırlanmak
16-17 Yıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar