DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya TL   226 4 3 5.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Şule Sultan MENZİLETOĞLU YILDIZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, ölçü birimleri, temel konsantrasyon hesaplamaları Kimyasal Analizlerde hatalar Gravimetrik analiz metotları Stokiyometrik hesaplamalar Volumetrik analiz metotları Sulu çözelti kimyası Denge Sabitleri Nötralleşme Titrasyonları Tampon çözeltiler Kompleks asit baz sistemleri Nötralleşme titrasyonlarının tipik uygulamaları Verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klinik biyokimya laboratuvarı işlemlerini bilir.
2) Enzimlerin klinik tanıdaki önemini açıklar.
3) Karbonhidrat metabolizma bozukluklarını tanımlar.
4) Plazma proteinlerinin klinik tanıda önemini bilir
5) Klinik biyokimya laboratuvarında kalite kontrol ve standardizasyon yöntemlerini planlar.
6) Akut miyokart infaktüsünün diagnostik laboratuvar belirleyicilerini listeler.
7) Böbrek fonksiyon testlerini uygular
8) Tümör belirteçlerinin klinik tanıda önemini bilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
X
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
X
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
X
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
X
10
Materyalleri analize hazırlar.
X
11
Materyal analizlerini yapar.
X
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
X
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
X
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik biyokimyaya giriş ve laboratuvar işleri Numunelerin toplanması ve yapılan işlemler. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
2 Enzimlerin klinik tanıda önemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Karbonhidrat metabolizma bozuklukları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Plazma proteinlerinin klinik tanıda önemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Plazma lipidleri ve ateroskleroz. Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Klinik biyokimya laboratuvarında kalite kontrol ve standardizasyon Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Akut miyokart infaktüsünün diagnostik laboratuvar belirleyicileri, Karaciğer fonksiyon testleri, Bilirubin metabolizması ve sarılıklar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Böbrek fonksiyon testleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Demir metabolizması ve anemiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Endokrinoloji Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Mineraller ve elektrolit metabolizması Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tümör belirteçlerinin klinik tanıda önemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Beyin omurilik sıvısı (BOS) biyokimyası Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kalite Kontrol Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
16-17 Yıl sonu sınavı Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar