DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji SH   124 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan fizyolojisinin sistematik ve fonksiyonel olarak tanımlanması.
Dersin İçeriği
Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi , Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Endokrin Sistem ve Üreme Sistemi Fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sistemi fizyolojisini tanımlar
2) Kardiyovasküler sistem fizyolojisini açıklar
3) Solunum sistemi fizyolojisini tanımlar
4) Sindirim sistemi fizyolojisini tanımlar
5) Üriner sistemi fizyolojisini tanımlar
6) Endokrin sistemi fizyolojisini tanımlar
7) Üreme sistemi fizyolojisini tanımlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinir Sistemi Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
2 Sinir sistemi fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
3 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
4 Kardiyovasküler sistem fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
5 Solunum Sistemi Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
6 Solunum sistemi fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
7 Sindirim sistemi fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Sindirim sistemi fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
10 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
11 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
12 Endokrin Sistemi Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
13 Endokrin Sistemi Fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
14 Üreme Sistemi Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
15 Üreme Sistemi Fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuİNSAN FİZYOLOJİSİ Sağlık Yüksek okulları Hemşirelik ve Ebelik bölümleri için
Yrd.doç.Dr.Seçil Binokay
Akademisyen Tıp Kitapevi Ankara 2013
ISBN:978-605-464-914-3
Diğer Kaynaklar