DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi 2 * DPS   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE İPEK KOCA BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme yönetiminin ana konularına giriş mahiyetinde olmak üzere; yönetim, üretim, pazarlama, tedarik, finans, insan kaynakları ve halkla ilişkiler gibi, üst sınıflarda öğretilecek dersleri destekleyecek temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İşletmenin işlevleri; yönetim, üretim, tedarik, pazarlama, finans, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma geliştirme, işletme yönetiminde karar süreçleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan protetik ve ortodontik uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar.
4
Estetik fonasyon ve fonksiyonla ilgili özellikleri tanımlar.
5
Laboratuvarda kullanılan araç ve gereçleri tanır.
6
Alana özgü maddeler bilgisini tanımlar.
7
Dişe takılacak restorasyonların nasıl hazırlanacağını açıklar.
8
Yapılacak restorasyonun laboratuvar aşamalarını listeler.
9
Temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak hastaya takılacak restorasyonu hazırlar.
10
Kullanılan alet, malzeme ve maddeleri kullanım yerine göre sıralar.
11
Diş hekimi tarafından alınan ölçülerden model hazırlar.
12
Hazırlanan modeler üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini ve estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar.
13
Diş hekimi tarafından alınan ölçüler üzerinde obturatör, splint vs gibi apareyleri hazırlar.
14
Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar.
15
Kullandığı aletlerin bakımını ve basit onarımını yapar.
16
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
17
Laboratuvar eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme bilincine sahip olur.
X
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, mesleki teknolojik gelişmeleri izler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetim: Yönetimin tanımı ve anlamı, yönetim fonksiyonları, yönetim kademeleri, yönetici becerileri, iyi bir yöneticinin özellikleri. İlgili konunun okunması
2 Planlama; tanımı ve anlamı, plan çeşitleri, yararları ve sakıncaları, planlama sürecinin aşamaları, iyi bir planda bulunması gereken özellikler. İlgili konunun okunması
3 Örgütleme; tanımı, aşamaları, örgüt yapıları, organizasyon teorileri, örgüt yapısı ve bölümlere ayırma, matris ve şebeke organizasyonlar, organizasyon sorunları. Yöneltme (yürütme); tanımı, anlamı ve kapsamı, iyi bir talimatın özellikleri, liderlik tipleri X, Y ve Z teorileri. İlgili konunun okunması
4 Eşgüdüm (koordinasyon); tanımı, anlamı ve içeriği. Denetim (kontrol); tanımı, anlamı ve denetim süreci.Yönetim ve karar verme, toplam kalite yönetimi, yönetimle ilgili yeni kavramlar; süreç yenileme, kıyaslama, öğrenen örgütler, temel yetenekler, dış kaynaklardan yararlanma. İlgili konunun okunması
5 Üretim; yeri ve önemi, üretim miktarı, gelir-maliyet-kar ilişkileri, başabaş noktası, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, üretim teknolojisindeki son gelişmeler; otomasyon, bilgisayar tasarımları ve üretimi. İlgili konunun okunması
6 Üretim planlaması ve denetimi, stok yönetimi, üretim sürecinin geliştirilmesi; hareket ve zaman etütleri, kalite kontrolü. İlgili konunun okunması
7 Tedarik (Satın alma); örgüt içindeki yeri, iç örgütlenmesi, işlevleri, özellikleri tedarik yöneticisinin görev tanımı. İlgili konunun okunması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Pazarlama; kavram ve önemi, pazarlama işlevleri ve pazarlama karması, pazarlama araştırması, pazar ve tüketiciler. İlgili konunun okunması
10 Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, mamul planlama, fiyatlandırma, tutundurma, dağıtım, uluslararası pazarlama. İlgili konunun okunması
11 Finans; tanımı ve kapsamı, fonların sağlanması, fok kullanımı, finansal planlama, finansal analiz, finansal teknikler. İlgili konunun okunması
12 İnsan Kaynakları; anlamı ve önemi, insan kaynakları yönetimi, planlanması, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi, performans değerlendirme, kariyer planlama, ücret yönetimi, çalışma ilişkileri, iş gören sağlığı ve güvenliği. İlgili konunun okunması
13 Halkla İlişkiler; anlamı ve önemi, amaçları, temel ilkeleri, halkla ilişkiler süreci, halkla ilişkiler türleri, araç ve modelleri. İlgili konunun okunması
14 Araştırma-Geliştirme; Ar-Ge'nin tanımı, araştırma çeşitleri, endüstride ar-ge çalışmaları, Türkiye'de ve gelişmiş ülkelerde bilim ve teknolojideki gelişmeler. İlgili konunun okunması
15 İşletme Yönetiminde Karar ve Karar Süreçleri; başlıca karar şekilleri, karar sürecinin aşamaları İlgili konunun okunması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırılık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar