Course Content
WeekTopicsStudy Materials _ocw_rs_drs_yontem
1 Concepts and History of Social Welfare investigate the issue of the relevant sources
2 Definition and Scope of Social Services investigate the issue of the relevant sources
3 Social Purpose and Functions investigate the issue of the relevant sources
4 Gerontology Gerontology and Social Services Conceptual Framework. investigate the issue of the relevant sources
5 Elderly, Old Age Psychosocial Developmental Properties. investigate the issue of the relevant sources
6 Psychosocial and economic requirements and problems in old age. investigate the issue of the relevant sources
7 Elderly Mental Disorders (Depression, Cognitive Disorders, Phobias). investigate the issue of the relevant sources
8 Exam
9 Elder Abuse and Neglect. investigate the issue of the relevant sources
10 Working with the elderly and family. investigate the issue of the relevant sources
11 Home Health Care Services and Social Work Practices. investigate the issue of the relevant sources
12 Vulnerable Elderly and Social Services / Social Work Practice in Nursing: Challenges and New Directions. investigate the issue of the relevant sources
13 Services for the Elderly and Social Services in the European country, in our country the elderly Welfare Area and Policies for the Elderly investigate the issue of the relevant sources
14 social services for the elderly in the exclusive care and maintenance management investigate the issue of the relevant sources
15 Evaluation investigate the issue of the relevant sources
16-17 Final Exam

Recommended or Required Reading
Textbook1- Koşar, N. (1996). Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı, Şafak Matbaacilik, Ankara.
Additional Resources
1- Baykara, Yüksel, Özlem Cankurtaran Öntaş, Arzu İçağasıoğlu.”Yalnız Yaşayan Yaşlılar ve Sorunları,” 1.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu:2000’li Yıllarda Aile Hizmetleri. Ed: Aktaş M. Aliye ve Diğerleri. 330-336, Ankara:9-11 Mayıs 2001.
2- Onur, B. (2000). Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. İmge Kitabevi Yayınları. 5. Baskı. Ankara.
3- Önal Dölek, B. (2011). Türkiye’de Üniversite Hastanelerindeki Geriatri Bilim Dallarına Bağlı Geriatri Ünitelerinde Verilen Hizmetin Sosyal Hizmet Temelinde Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
4- Duyan, V. (2005). "Türkiye´de Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler", 1. Türkiye Uluslar arası Gerontoloji Sempozyum Bildiriler Kitabı" 10-12 Mayıs 2005, Akdeniz Üniversitesi, s: 91-99.
5- Tufan, İ. (2002). Antikçağ’dan Günümüze Yaşlılık-Sosyolojik Yaşlanma. Aykırı Yayınları, Araştırma Dizisi: 9.
6- Erkan, G. (2000). “Yaşlılarla Mülakat”. Antropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu’na Armağan. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını.
7- Emiroğlu, V. (1995). Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. Genişletilmiş İkinci Baskı. Şafak Matbaacılık, Ankara.