DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Refah Kavramı ve Tarihçesi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Sosyal Hizmetlerin Tanımı ve Kapsamı İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Sosyal Hizmetin Amaçları ve İşlevleri İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Gerontoloji ve Gerontolojik Sosyal Hizmet Kavramsal Çerçeve. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Yaşlılık, Yaşlılık Dönemi Psiko-Sosyal Gelişimsel Özellikleri. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Yaşlılıkta Psiko Sosyal ve Ekonomik Gereksinimler ve Sorunlar. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Yaşlılarda Mental Bozukluklar (Depresif, Bilişsel Bozukluklar, Fobiler). İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Yaşlı İstismarı ve İhmali. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Yaşlı ve Ailesi ile Çalışma. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Evde Bakım Hizmetleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Korunmaya Muhtaç Yaşlılar ve Sosyal Hizmet/ Huzurevlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları: Sorunlar ve Yeni Yönelimler. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Avrupa Ülkelerinde Yaşlılara Yönelik Hizmetler ve Sosyal Hizmet, Ülkemizde Yaşlı Refahı Alanı ve Yaşlılara Yönelik Politikalar İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler özelinde bakım ve bakım yönetimi İlgili kaynaklardan konununaraştırılması Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Değerlendirme İlgili kaynaklardan konununaraştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1- Koşar, N. (1996). Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı, Şafak Matbaacilik, Ankara.
2- Baykara, Yüksel, Özlem Cankurtaran Öntaş, Arzu İçağasıoğlu.”Yalnız Yaşayan Yaşlılar ve Sorunları,” 1.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu:2000’li Yıllarda Aile Hizmetleri. Ed: Aktaş M. Aliye ve Diğerleri. 330-336, Ankara:9-11 Mayıs 2001.
3- Onur, B. (2000). Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. İmge Kitabevi Yayınları. 5. Baskı. Ankara.
4- Önal Dölek, B. (2011). Türkiye’de Üniversite Hastanelerindeki Geriatri Bilim Dallarına Bağlı Geriatri Ünitelerinde Verilen Hizmetin Sosyal Hizmet Temelinde Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
5- Duyan, V. (2005). "Türkiye´de Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler", 1. Türkiye Uluslar arası Gerontoloji Sempozyum Bildiriler Kitabı" 10-12 Mayıs 2005, Akdeniz Üniversitesi, s: 91-99.
6- Tufan, İ. (2002). Antikçağ’dan Günümüze Yaşlılık-Sosyolojik Yaşlanma. Aykırı Yayınları, Araştırma Dizisi: 9.
7- Erkan, G. (2000). “Yaşlılarla Mülakat”. Antropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu’na Armağan. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını.
8- Emiroğlu, V. (1995). Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. Genişletilmiş İkinci Baskı. Şafak Matbaacılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar