DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi Kaynak ders notları ve ders sunuları
2 Geriatri ve Gerontoloji tanımlamaları Kaynak ders notları ve ders sunuları
3 Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler Kaynak ders notları ve ders sunuları
4 Türkiyede ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
5 Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Yaşlılarda sık görülen sorunlar I Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Yaşlılarda sık görülen sorunlar II Kaynak ders notları ve ders sunuları
8 Ara Sınav
9 Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu Kaynak ders notları ve ders sunuları
10 Yaşlanma teorileri I Kaynak ders notları ve ders sunuları
11 Yaşlanma teorileri II Kaynak ders notları ve ders sunuları
12 Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları Kaynak ders notları ve ders sunuları
13 Yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Türkiyede yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler Kaynak ders notları ve ders sunuları
15 Konu tekrarı Kaynak ders notları ve ders sunuları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Akgün S,Erdal R,Yaşlılık Kavramı ve yaşlıya yaklaşım,Temel Geriatri,güneş kitabevi,2007 2.Tarihte yaşlılık,Erişim; http://www.bilgiustam.com/yasli-insanlarin-toplumdaki-yeri/ 3.Geriatriye giriş,Erişim; www.geriatri.hacettepe.edu.tr/soru/geriatri.doc - Benzer
4.Akın G,Her Yönüyle Yaşlılık,Palme yayıncılık,Ankara,2006,
5.Cangöz B,Ulaç S,Yaşlılık döneminde meydana gelen psikolojik değişiklikler,Temel Geriatri,Güneş kitabevi, 6.Karadakovan A,Aslan F E,Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım,nobel kitabevi,2010 7.Türkiye’de yaşlılık alanındaki sosyal hizmet uygulamaları, Erişim;http://www.huzurevleri.org.tr/docs/shcek_yasliliga_genel_bakis.pdf