DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nörolojik Hastalıklar YBP   154 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emir İbrahim IŞIK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİR İBRAHİM IŞIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derin amacı yaşlı bireylerde sık görülen nörolojik hastalıklar hakkında temel kavramsal bilgileri açıklama ve bu hastalıklara sahip yaşlı bireye bakım ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına ilişkin uygulamaları açıklama ve kullanmaktır.
Dersin İçeriği
Nörolojik sistem anatomisi, nörolojik sistem fizyolojisi, nörolojik muayene, yaşlılarda nörolojik sistem değişiklikleri, yaşlılarda görülen nörolojik hastalıklar ve nörolojik hastalıklarda bakımdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sisteminin antomi ve fizyolojisini temel düzeyde açıklar
2) Yaşlıda nörolojik değerlendirme ile ilgili temel bilgileri açıklar ve temel becerileri kullanır
3) Bilinç düzeyi değişikliklerini listeler
4) Nöbet, epilepsi kavramını açıklar ve epilepsili yaşlının güvenliğini sağlamaya ilişkin temel ilke ve yöntemleri kullanır
5) Yaşlılarda iskemik inme, hemorajik inme hakkında temel bilgileri açıklar ve inmeli hastanın bakımını uygular
6) Yaşlılarda parkinson hastalığı ile ilgili temel bilgileri belirtir ve parkinsonlu hastanın bakımını uygular
7) Yaşlılarda bellek ve bilişsel işlevleri açıklar
8) Yaşlılarda hafif kognitif bozukluk hakkında temel bilgileri açıklar
9) Yaşlılarda alzheimer hastalığı ve bakımına ilişkin temel ilkeleri belirtir ve uygular
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
X
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
X
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
X
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Nörolojik sistem anatomi ve fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Nörolojik sistem anatomi ve fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yaşlıda nörolojik değerlendirme Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yaşlıda nörolojik değerlendirme Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bilinç düzeyi değişiklikleri, kafa içi basınç artış sendromu Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Epilepsi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Serebrovasküler Hastalık, İskemik inme, hemorajik inme Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozuklukları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozuklukları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yaşlıda Bellek ve Bilişsel işlevler, Hafif Kognitif Bozukluk Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Nöropatik Ağrı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu"Temel Geriatri." Yeşim Gökçe Kutsal Ankara: Güneş Tıp Yayınevi (2007).
"Physical rehabilitation." O´Sullivan, Susan B., Thomas J. Schmitz, and George Fulk. FA Davis, (2013).
Diğer Kaynaklar