DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar ve Fiziksel Rehabilitasyon YBP   253 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rengin GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.RENGİN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SİBEL BAŞARAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.BAYRAM KELLE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlılarda sık görülen hastalıklarla ilgili genel bilgileri ve oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ile ilgili genel önlemleri almak, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan FTR modaliteleri hakkında temel bilgi sahibi olmak, yaşlıların kullandığı yürümeye yardımcı cihazları tanımak, osteoporoz ve beslenme hakkında temel bilgileri almak, yaşlılarda sık görülen düşkünlük ve düşme durumunu ve oluşacak komplikasyonları önleyici tedbirleri almaktır.
Dersin İçeriği
Yürümeye yardımcı cihazlar, splint ve ortezler, FTR Ünitesinin Tanıtımı, osteoartrit ve osteoartritte eklem koruma önerileri, ortopedik rehabilitasyon, romatolojik hastalıklara giriş, yaşlılarda inflamatuvar artritler, düşmeler, düşkünlük (Fraility), KOAH ve pulmoner rehabilitasyon, osteoporoz, osteoporozda beslenme ve egzersiz, nörolojik rehabilitasyon (stroke, hemipleji), ekstremite protezleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaşlı popülasyon için kullanılan temel FTR yöntem ve modalitelerini açıklar.
2) Yaşlı popülasyonda kullanılan yürümeye yardımcı cihaz, splint ve ortezleri tanır ve nasıl kullanılacağını açıklar ve uygualar.
3) Osteoartrit hakkında temel bilgileri öğrenir, eklem koruma önlemlerini açıklar.
4) Düşme ve düşkünlük terimlerini açıklar, bunlardan doğabilecek komplikasyonları önleyici tedbirleri alır ve açıklar.
5) KOAHın ne olduğunu açıklar, pulmoner rehabilitasyon ile ilgili temel esasları açıklar.
6) Osteoporozun ne olduğunu, risk faktörlerini açıklar, osteoporozda beslenme ile ilgili temel bilgileri açıklar.
7) Yaşlılarda uygulanan ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon ile ilgili temel bilgileri açıklar.
8) İnflamatuar artrit tanımını yapar.
9) Ekstremite protezleri temel esaslarını açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
X
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
X
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
X
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
X
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
X
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
X
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
X
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yürümeye yardımcı cihazlar, splint ve ortezler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 FTR Ünitesinin Tanıtımı Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 FTR'de kullanılan modaliteler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Osteoartrit I Osteoartritte eklem koruma önerileri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Ortopedik rehabilitasyon I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Ortopedik rehabilitasyon II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Romatolojik hastalıklara giriş Yaşlılarda inflamatuvar artritler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Düşmeler I Düşkünlük (Fraility) I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
10 KOAH ve pulmoner rehabilitasyon I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Osteoporoz Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Osteoporozda beslenme ve egzersiz Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Nörolojik rehabilitasyon (Stroke, hemipleji) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Ekstremite protezleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Ekstremite protezleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
16-17 Final Sınavı Kaynak ders notları ve ders sunuları

KAYNAKLAR
Ders Notu"Temel Geriatri." Yeşim Gökçe Kutsal Ankara: Güneş Tıp Yayınevi (2007).
"Physical rehabilitation." O´Sullivan, Susan B., Thomas J. Schmitz, and George Fulk. FA Davis, (2013).
Diğer Kaynaklar