DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enfeksiyon Hastalıkları * YBP   255 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplumda ve hastanede sık karşılaşılan enfeksiyonları tanıtmak, kişiyi ve çevreyi enfeksiyonlardan koruma konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alınması için bilgi ve beceri kazandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
X
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
X
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
X
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
X
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
X
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
X
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
X
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
X
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
X
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
X
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
X
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
X
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
2 Enfeksiyon Hastalıklarının Önemi, Temel Kavramlar, Yayılması ve Kontrol Yöntemleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
3 Enfeksiyon Hastalıklarının Bildirimi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
4 Enfeksiyon Hastalıklarından Korunmada Bağışıklama (aşılama) Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
5 Hastane Enfeksiyonları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
6 Solunum Sistemi Enfeksiyonları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
7 Solunum Sistemi Enfeksiyonları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
8 Ara Sınav İşlenen konuları kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak
9 Üriner ve Sindirim Sistemi Enfeksiyonları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
10 Üriner ve Sindirim Sistemi Enfeksiyonları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
11 Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
12 Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
13 Besin zehirlenmeleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
14 Sosyal Bulaştırıcı Hastalıklar-1 Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
15 Sosyal Bulaştırıcı Hastalıklar-1 Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak
16-17 Final Sınavı İşlenen konuları kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar